Norwegian-Swedish translation of røtter

Translation of the word røtter from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

røtter in Swedish

røtter
allmenn? Roots
Synonyms for røtter
Derived terms of røtter
Similar words

 
 

More examples
1.Barn uten røtter".
2.Det radikale parti hadde sine utenlandske røtter i ideene fra 1848 og sto ikke på forfatningens grunn ;" ledernes grundopfatning var republikansk".
3.Hønsesuppe med byggryn"," Røtter" og" Jeg snakker om Jerusalem".
4.Opprøret i 1968 var et velstandsoppgjør, det hadde ikke røtter og mistet derfor fort det som kunne sett ut som noe av mening.
5.Røtter" er annen del av hans" Hønsesuppetrilogi", som begynner med" Hønsesuppe med byggryn" og ender med" Jeg snakker om Jerusalem".
6.Begge roller handler om en ung pike som drømmer, men mens handlingen i" Måken" omfatter to år mellom 3. og 4. akt, utspilles handlingen i" Røtter" i løpet av 14 dager, forteller Birgitte Victoria Svendsen, som er svært glad for at hun for første gang skal spille sammen med Edel Eckblad, som tolker morens rolle i" Røtter".
7.Boken krever nok såvidt stor innsats av leseren at den ikke blir noen bestselger, men jeg mener vi har fått en temmelig dekkende fremstilling av antisemittismens røtter og hvordan den når opp til overflaten idag, sa dr. Eitinger, som har redigert boken.
8.De aller fleste som kontakter oss, ønsker å søke tilbake til sine røtter og treffe sine norske slektninger, som de kanskje aldri har hatt kontakt med.
9.Har du sett maken til røtter ?
10.Hovedpersonen eller personene i en roman er ofte mennesker i drift fysisk som psykisk, ustanselig på leting efter røtter, tilhørighet, fred.
11.Interessen for å finne tilbake til sine røtter er stor hos alle grupper amerikanere.
12.Johan Kvandal har skapt et stort antall verker der han på en mesterlig måte uttrykker seg i et tonesprog som har røtter i det nasjonale, og som har klassisk form.
13.Mens innflyttersamene fra 1950 og 60årene ofte skjulte sin opprinnelse av frykt for diskriminering, er den nye generasjon blitt opptatt av sine røtter og kulturtradisjoner.
14.Mesteparten av den norske befolkning er innflyttere i et bysamfunn, de har ikke sine røtter der, og oppsøker rastløst stedene som besteforeldrene stammer fra.
15.Min stil er rock, med røtter i amerikansk vestkystmusikk.
16.Mine beste venner er eldgamle mennesker, som har røtter i en mer heroisk tid enn vår.
17.Nei, hustruen i" Røtter" er røffere i sin fremtreden enn Sonia i" Kjærlighetsbrev på blått papir".
18.Nei, man har sine røtter.
19.Norges Kristelige Studentforbund, eller studentbevegelse som organisasjonen het inntil for ett år siden, er vel på mange måter en liberal organisasjon, med dype røtter i Universitetet og dets teologiske fakultet ?
20.Når turister fra de andre nordiske landene kommer hit, gjenoppdager de sine røtter.
21.Resultatet er blitt en ny genre der lovprisningens hallelujah smelter sammen med jazzen på en slik måte at man fornemmer musikkens røtter og tradisjonelle miljø på en ny måte, sier Hillestad.
22.Søker du efter egne røtter når du i boken så bevisst bruker ditt eget barndomsmiljø ?
23.Vi kan ikke la våre røtter råtne, idag utgjør de et nødvendig forsvar mot utelandsk kulturpåvirkning, sier Halvard Bjørkvik.
24.Vi må begynne å slå røtter nå, mener Knut, og vet ikke riktig hva han vil.
25.Vår TV2kanal vil ha sine røtter utenfor NRK og drives av representanter for brede befolkningsgrupper.
26.Alfred A. Knopf som hadde tyske røtter, grunnla sitt forlag, som bar hans navn, i 1915.
27.Alle amerikanere er på jakt efter sine røtter.
28.Alle har røtter i Norgeshistorien.
29.Alle som har vært innom en norsk sjømannskirke i utlandet vil forstå at folk i utlandet av og til vil tilbake til sine røtter for ikke å miste sin identitet.
30.Allerede åpningssporet avdekker Coreas røtter i spansk musikk, anslag og form forøvrig forteller også om solid klassisk skolering.
Your last searches