Norwegian-Swedish translation of radiostasjon

Translation of the word radiostasjon from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

radiostasjon in Swedish

radiostasjon
radionoun radiostation
Similar words

 
 

Wiki
Radiostasjon er en person eller annen instans som ved bruk av en radiosender utsender radiosignaler i form av tale eller musikk. En radiostasjon kan også brukes til å komme i kontakt med andre stasjoner, men må da være i besittelse av en radiomottaker. Normalt identifiserer radiostasjonen seg med et kallesignal eller navn.

More examples
1.Radiolyttere som er tilknyttet våre nett og som er vant til å høre på en bestemt radiostasjon på FMbåndet om morgenen, må belage seg på å søke efter stasjonen torsdag morgen fordi vi legger om hele nettet.
2.AFRTS (The Armed Forces Radio and Televison Service) er en ikkekommersiell radiostasjon som er underlagt USAs forsvarsdepartement, og den vil helst ikke bli betegnet som en NATOradio, forteller radioens sjef Marty Decker.
3.Akershus SV støtter Sosialistisk Ungdoms innsamlingsaksjon til Radio Farabundo Marti ved å bevilge 2000 kroner til denne radiostasjon.
4.Alt som hører en vanlig radiostasjon til.
5.Bare statsråd Langslet runder et hjørne under sin morgentur, gir han nærmeste borger en såkalt løyvelapp som setter borgeren istand til å opprette egen radiostasjon.
6.Bergmann har selv besøkt en radiostasjon i London for å sette seg inn i kringkastingsvirksomhet, og sier selv han lærte mye.
7.Bortsett fra at landet har en kjent radiostasjon (station of the stars), at en luxembourgsk melodi, som alle har glemt, vant forrige års finale i Melodi Grand Prix, og at landet med sine 364 000 sjeler er en passende motstander for norsk fotball.
8.Broren til El Salvadors forsvarsminister, Eugenio Vides, ble kidnappet imorges, melder en radiostasjon.
9.DET var en svenske som begeistret skrev til en radiostasjon i SaudiArabia og bad om noe typisk for landet.
10.Dagens store mediabegivenhet vil bli kveldens intervju med gamle kolleger fra Reagans gamle radiostasjon, WHO, her i Des Moines.
11.Det andre regjeringspartiet, det liberale Fremskrittspartiet, driver så vidt man vet ingen radiostasjon, men regjeringsmedlemmer fra partiet har sagt seg tilfreds med de ulovlige sendingene.
12.Det er stort behov for en samfunnsbevisst radiostasjon som verger de svakeste i samfunnet, det være seg blinde og svaksynte eller andre.
13.Det kaprede franske passasjerflyet landet noen minutter før midnatt på flyplassen i Beirut efter at libanesiske myndigheter først hadde nektet flyet å lande, meldte en statlig radiostasjon i Libanon.
14.Det kristne falangistpartiets radiostasjon i Beirut meldte forøvrig søndag at forhandlingene var stilt i bero i to døgn, og at de vil bli gjenopptatt førstkommende onsdag, men dette er ikke bekreftet på annet hold.
15.Det ukjente flyet slapp fem bomber over byen, og ødela deler av Sudans statlige radiostasjon.
16.Det var" Det kjempende kommunistparti" som hevdet å stå bak drapet på Leamon Hunt i midten av februar, og som i sin telefonhenvendelse til en venstreradikal radiostasjon kom med slike kamprop som" Imperialiststyrkene ut av Libanon !"," Italia ut av NATO !" og" Nei til rakettene i Comiso !".
17.Drusernes radiostasjon meldte for sin del at deres styrker åpnet ild mot flyene.
18.EB skal dessuten installere radiostasjon, fjernsyn, telefonsentraler, antenneanlegg og kraftforsyning for disse anleggene.
19.En radiostasjon for spanske fiskere i San Sebastian meldte igår kveld at mange fiskebåtredere vurderte å sammenkalle hele den baskiske fiskeflåten for å seile mot franskekysten i en protestaksjon.
20.En sydafrikansk radiostasjon hadde opplyst at to norske fredskorpsarbeidere var blitt fengslet i den vestafrikanske staten Niger.
21.En uavhengig meningsmåling som ble foretatt av en radiostasjon i Miami i Florida, Spanish Internation Network, som kringkaster spansktalende programmer i USA, ga Duarte 54 prosent av stemmene mot 46 prosent for DAubuisson.
22.Et bygg rommer collegets egen radiostasjon som når store deler av staten og drives av studentene selv.
23.Ett flyangrep ble rettet mot en radiostasjon i Nicaragua, flittig brukt av opprørsstyrkene i El Salvador, et annet mot en nicaraguansk militærleir.
24.Forbrytelsen som førte til denne harde straff skal ha bestått i at myndighetene ikke var fornøyd med nyhetsrapporter som Mora sendte til en radiostasjon i Costa Rica.
25.Får vi inn en radiostasjon, sender vi ofte et rapportskjema, med opplysninger om frekvens, dato og klokkeslett, sprog og programdetaljer som platetitler, nyheter og værmelding.
26.Geriljabevegelsens radiostasjon, Venceremos, hevdet lørdag at" Duarte har begynt å legge hindringer" i veien for fredsforhandlingene ved å nekte internasjonale observatører å være tilstede under møtet, og ved å la hæren rykke midlertidig inn i La Palma fredag.
27.Geriljaen har med jevne mellomrom utbasunert" tilbud" i denne retning over sin radiostasjon, delvis i propagandaøyemed.
28.Geriljagruppenes radiostasjon i Venceremos sa at angrepet på Cuscatlanbroen 70 kilometer øst for hovedstaden San Salvador innebar et strategisk slag mot hærens bevegelsesevne og mot landets økonomi.
29.Han har vært gallerieier og drevet skole i Spania for amerikanske barn og hatt sin egen firsproglige radiostasjon i Spania og studert økonomi i Sverige, og som freelancer i NRK greid å få Elton John med i studio.
30.I Stortingets spørretime uttalte Stein Ørnhøi at det er meningsløst at en utenlandsk radiostasjon skal dekke et stort område hele døgnet i konkurranse med norske nærradiostasjoner.
Your last searches