Norwegian-Swedish translation of redelig

 
 

More examples
1.Jerngress" er en redelig hyldest til" filleproletariatet", men ikke noen politisk roman.
2.redelig uttaler den skikkelige Collett seg.
3.(NTBAFPDPA) Myndighetene i El Salvador forsøker å sikre at presidentvalget søndag blir et fritt og redelig valg, mener journalister og observatører fra 55 land som dekker valget.
4.Butenschøns bok er derfor en nødvendig og redelig utfordring til vår debatt om disse problemene, sa han.
5.En ledig gange er roten til alt godt, sier Lisbeth Bugge, og legger til at denne setningen har hun ærlig og redelig stjålet fra en psykolog.
6.En viktig årsak til at vi har reagert med politianmeldelse er at jeg oppfatter falskneriet som meget usolidarisk overfor søkere som på redelig måte konkurrerer om de knappe studieplassene, sier Hoven.
7.Som forbrukerorganisasjon har Norges AutomobilForbund alltid vært opptatt av redelig markedsføring fra bilbransjens side.
8.Vi antok på forhånd at endel eldre mennesker kanskje ville finne den tilsiktede åpenhet støtende, selv føler vi imidlertid at de mest følsomme sider av ungdomstilværelsen er blitt behandlet på en skikkelig og redelig måte, sier hun.
9.Vi skal i hvert fall gjøre et redelig forsøk.
10.Alt dette stoff er redelig ordnet, dokumentasjonene fra Øverlands penn og bøker er også tallrike og utførlige.
11.Bokeftersynet av Vålerengens regnskaper fra 1983 er bare begynnelsen på Norges Fotballforbunds arbeide for å gjøre norsk fotball mer redelig.
12.Boken er redelig og det mest positive ved den er dens fokusering på våre forhold til hverandre.
13.Burde ikke en viss aktsomhet være et felles ansvar for alle som både ønsker å styrke Afghanistansolidariteten og å sikre Pål Hougen en redelig og holdbar behandling ?
14.Da stokker man kortene på en måte som riktignok passer både Høyre og AB Bates fortreffelig, men som hverken er logisk eller argumentasjonsmessig redelig.
15.Det er da ikke redelig, mener Dørum, at Høyre bedriver statsmannskunst når partiet inngår et kompromiss med Arbeiderpartiet om Statoil, mens det er vingling når Venstre følger en selvstendig linje utfra sitt program.
16.Det er imidlertid ikke helt redelig at det blandes sammen med påstander om at leilighetene er like dårlige og kalde som før.
17.Dette er et redelig forsøk, og forfatteren makter et godt stykke på vei å sette situasjonen i relieff på en måte som kan bli forstått av dem boken er beregnet på.
18.Dette er redelig og avklarende i forhold til et valg.
19.En redelig grei bok med historier om Anders.
20.En spennende og redelig bok om å være i verden sammen.
21.Erik Kullerud tar opp et viktig tema på en redelig måte, men våger likevel ikke nok for seg selv og Marte.
22.Espen Haavardsholm skildrer hvordan han kom med i maoismen, på en redelig og langt fra uinteressant måte, men temmelig kortfattet.
23.For Kirkens videre strategi må dette så utvilsomt bety at den ikke klamrer seg til illusjoner om en kristen enhetskultur som ikke lenger finnes, og det må bety at den like lite forutsetter et folkeflertall som retter seg efter den som den selv går med på å la seg sufflere av folkeflertallet - samtidig som den holder dørene vid åpne i glede over enhver som søker den med et redelig (det være seg aldri så kritisk !) spørsmål, og over enhver som går ut dørene igjen med en impuls til livsfornyelse (den være seg aldri så beskjeden !).
24.Han er en velutdannet, habil og redelig politiker, og en person som synes å være fri for diktatortendenser.
25.Han gjør det på en enkel og redelig måte som glir godt inn i forløpet.
26.Han kunne lytte og forstå, han var saklig og redelig i alle forhold, og han utstrålte en menneskelig varme som gjorde at vi alltid fikk kontakt og gjenklang.
27.Han vil bli husket som en redelig og farverik folkevalgt som tjente sitt parti i en rekke fremtredende tillitsverv.
28.Hvis Hegge mener at lederen for Nobelstiftelsen er med på grov svindel og" hjernevask", er det hans plikt å forklare og begrunne dette nøyere, hvis han venter å bli betraktet som intellektuelt redelig.
29.Men når holdninger som dette skal spilles ut i Aftenposten, må det være lov å kreve et minimum av redelig balanse.
30.Mitt inntrykk er at Aftenposten opptrådte mer redelig enn de giftige dryppene som nå kommer fra Hegge.
Your last searches