Norwegian-Swedish translation of rekapitulasjon

Translation of the word rekapitulasjon from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rekapitulasjon in Swedish

rekapitulasjon
sammenfattningnoun rekapitulation
Similar words

 
 

More examples
1.Dagen efter" har vært så gjennomdiskutert i norske media allerede at en kort rekapitulasjon av handlingen vel klarer seg.
2.Bak de historiske draktene skjulte det seg nok ingen veteraner, derimot gardister - 15 i tallet - stilte til disposisjon for den historiske rekapitulasjon.
Your last searches