Norwegian-Swedish translation of reserve

Translation of the word reserve from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reserve in Swedish

reserve
formåladjective reserv
Synonyms for reserve
Derived terms of reserve
Anagrams of reserve
Similar words

 
 

More examples
1.Lykkeper" beholdes i reserve," Prinsessen" og" Tyrihans" selges.
2.Bærum kommune er stolt av verdens beste reserve, og vi soler oss gjerne litt i gullglansen fra Anne, sa ordfører Gunnar Gravdahl.
3.Den senere tid har veksten i pengemengden vært for sterk, noe som har ført til at sentralbanken - Federal Reserve Board - de siste ni måneder er blitt mer restriktive.
4.Jeg antar at kommunestyret vil forbeholde seg retten til å ha et boligområde i" reserve".
5.Jeg prøver å opprettholde motivene selv om jeg har gått som reserve lenge.
6.NMarrangør i 1982 reserve.
7.Når markedet i Europa stenger og de europeiske nasjonalbanker trekker seg ut, stiger kursen i New York fordi Federal Reserve ikke intervenerer, sier Kristoffersen om det mønster man har sett i lengre tid.
8.Vi har ikke brukt mer enn det kassen til enhver tid kan tåle, og har sogar passet på å ha en solid reserve.
9.Vår strategi er å holde en stor likvid reserve, understreker han.
10.Arnstein Raunehaug er reserve til lagtempolaget i OL.
11.Av to søkere ble Hoaas innstilt som reserve.
12.BUL II som slo ut Grorud i semifinalen, fikk forespørsel om å stille som reserve.
13.Banken sier at Dmark nå er den viktigste internasjonale reserve og investeringsvaluta efter dollar.
14.Bare tre reiser til Budapest, nr. 4 blir hjemmesittende reserve og kan sendes ned med fly hvis det blir noe sykdomsforfall.
15.Beholdes to sentralrenseanlegg, får man også en ekstra rensekapasitet i reserve dersom ett av anleggene skulle settes ut av drift eller bli tvunget til overvannsutslipp i regnværs eller snesmeltingsperioder.
16.Carlzon fremholdt at bl.a. forsikringsutbetalingene siste regnskapsår ga rom for at man nå kunne sette av dette beløpet som en reserve til betaling av lånene, i tilfelle dollarkursen fortsatt ville holde seg på dagens høye nivå.
17.Da bør også VMlaget, fire pluss en hjemmeværende reserve, være klart.
18.Da er det mager trøst at" reserven også er viktig for laget" og at" Roforbundet vil gjøre alt for å få med en singleroende reserve til OL".
19.Dagens turbåter er blant annet utstyrt med flere typer og dimensjoner av gummi eller plastslanger, og det skader ikke å ha noen biter i reserve.
20.Danmarks tidligere landslagstrener, Kurt Nielsen, hadde satt ham opp som reserve foran en landskamp mot Norge i 1978.
21.De fire som skal gå og en reserve til, vil bli plukket ut senere.
22.De krever dessuten en slags stand byordning, slik at skiftene blir bemannet med en innebygget reserve for å dekke opp fravær ved sykdom, kurs og permisjoner.
23.De påpeker at disse er en del av SACLANTs reserve, og Han kan komme til å bestemme seg for å deployere dem til en av sine øykommandoer, eksempelvis Færøyene.
24.De representerer en stor reserve, som det er vel verdt å ta vare på.
25.De resterende 30 000 i elitestipendpotten på 150 000 kroner holdes i reserve for nærmere vurdering av" oppdukkende kandidater".
26.De som ble tatt ut til Hæren, gikk stort sett oppe i Skottland og trente og ble efterhvert de mest fulltrente norske soldater - men de fikk ikke komme i kamp, de ble holdt i reserve til en eventuell invasjon som heldigvis aldri kom.
27.Den andre kategorien er vassdrag med større konflikt, og som bør holdes i reserve.
28.Den norske hærens deltagelse under invasjonen i Normandie var ikke stor, noe som skyltes at de bestemmende myndigheter på et tidlig tidspunkt hadde avgjort at norsk personell skulle holdes i reserve for en eventuell invasjon / befrielse av Norge.
29.Den svakere utviklingen for dollar de to seneste dagene forklares med onsdagens tale til sjefen for den amerikanske sentralbank, Paul Volcker i Federal Reserve, som dempet forventningene til fortsatt høye dollarrenter og en opphetet amerikansk økonomi.
30.Den tredje kanalen må holdes i reserve for å sikre kontinuiteten.
Your last searches