Norwegian-Swedish translation of rettet mot

Translation of the word rettet mot from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rettet mot in Swedish

rettet mot
syfteverb riktat mot
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon Publikum" vil fortsette også neste år og Regjeringen håper aksjonen fortsatt skal bidra til at offentlig virksomhet stadig skal bli mer rettet mot folks ønsker, behov og rettigheter.
2.Dessuten er det uriktig å utelate at motstanden også var rettet mot Sovjets rakettutplassering.
3.Det var vel naturlig at kontoret kom i søkelyset", sier han om den kritikken som ble rettet mot det.
4.Germa Lionel" kom til Tripoli bare tre dager efter et mislykket kuppforsøk mot oberst Muammar alGadafi den 8. mai iår - det foreløbig siste i den serie angrep og sabotasjeaksjoner rettet mot oberstens regime den siste tiden.
5.Moderne religion er rettet mot det dennesidige, og dermed blir den politisk orientert.
6.Slik er det selvfølgelig også iår, og denne gang er det Høyreformann Erling Norvik som får skytset rettet mot seg.
7.Sovjets strategiske våpen på Kola er ikke rettet mot Norden", sier Reiulf Steen.
8.Venstre er et parti med begge ben solid plantet i løse luften, snublende baklengs inn i fremtiden, med blikket stivt rettet mot 1884".
9.(NTBs korrespondent) Finlands president Mauno Koivisto har pådratt seg finske journalisters vrede, efter den skarpe kritikk han rettet mot dem i et intervju med avisen Åbo Underrettelser.
10.(New York Times) Efterforskningen av mafiasaker og arbeidet med en rapport om attentatet mot pave Johannes Paul II i 1981 har i det siste forsterket den oppmerksomheten som de italienske" magistratene" har fått rettet mot seg gjennom et par tiår.
11.(New York Times) SovjetUnionen har mer enn doblet sin utplassering av SS 20raketter, de fleste er rettet mot VestEuropa, siden 1979, ifølge amerikanske regjerings og efterretningskilder.
12.(UPI) Idet de frigitte passasjerene fra kaprerdramaet ble fløyet fra Teheran til Paris igår, ble søkelyset rettet mot hvordan kapringen ble gjennomført.
13.Allerede i midten av 60årene hadde Bowerman utarbeidet joggeprogrammer rettet mot de helt uerfarne, der målet var å kunne fullføre en engelsk mil (1609 meter) efter seks uker.
14.De eksisterende norske datatidsskrifter er rettet mot fagfolk, og vi mener å ha registrert et behov for et blad som henvender seg til dem som er interessert i databehandling, men mangler fagkunnskapen på området, sier ansvarlig redaktør Per H. Berrefjord i Computerworld Norge A / S.
15.Den kritikk konsulentfirmaet Asbjørn Habberstad A / S har rettet mot oss bygger på et feil grunnlag, skriver styret i Framnæs Mek. Verksted i Sandefjord i en pressemelding.
16.Denne aksjonen er rettet mot feil hold.
17.Det er idag allerede utplassert 378 SS20raketter, hvorav 243 er rettet mot VestEuropa.
18.Det er ingen beskyldning som er rettet mot Haugland ; det er derfor intet å mortifisere.
19.Det har lenge vært en utbredt misforståelse at spionasje og sabotasje utelukkende er rettet mot Forsvaret.
20.Det siste års utvikling aktualiserer på nytt behovet for å innføre en forsøksordning med ulykkeskommisjoner spesielt rettet mot weekendulykker.
21.Det som nå er i gang er ikke noe annet enn en velregissert politisk aksjon fra opposisjonspartiets side rettet mot regjeringspartiene.
22.Dette er overraskende og skuffende, så sterkt som oppmerksomheten har vært rettet mot dette tema de senere år.
23.Disse tiltakene er rettet mot bevisst utnyttelse av skattesystemet, og vil ikke ramme dem som blir nullskatteydere på grunn av reelt underskudd i den løpende drift, heter det.
24.Efterhvert tror jeg Sovjet vil fjerne de våpen som er rettet mot Norden.
25.Eftersom NATO nekter å innrømme at Tyrkias opptreden overfor Hellas er provokatorisk og aggressiv, kan min regjering heller ikke innse poenget med å gjennomføre militærøvelser rettet mot en mulig trusel fra Warszawapakten, så lenge Hellas trues fra sin nabo i øst, Tyrkia.
26.En ikke ubetydelig del av investeringene er rettet mot nyintroduserte selskaper og det er forøvrig kjøpt en større post i Borregaard, opplyses det.
27.Forsikringsformen er rettet mot menigmann og er ment å dekke den del av de utgifter privatpersoner må svare for selv ved eventuell sykdom.
28.Friidrettssenteret skal på en måte være en videreføring av valgfagtilbudet, rettet mot ungdom i alderen 1821 år, der frafallet er stort.
29.Føler du ikke press når all oppmerksomhet er rettet mot deg ?
30.Gyldendal har lang tradisjon i å utarbeide undervisningsmateriell, men vi har aldri presentert et opplæringsprodukt som er rettet mot så mange mennesker, sa Øiestad, under en pressekonferanse i Oslo torsdag.
Your last searches