Norwegian-Swedish translation of rumle

Translation of the word rumle from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rumle in Swedish

rumle
allmennverb skaka
Synonyms for rumle
Derived terms of rumle
Anagrams of rumle
More examples
1.Og en kjærlighetshistorie med pseudonym som får det til å rumle i" Se og Hør"industrien.
2.Den gamle frysedisken satte i å rumle og dure.
3.Jeg kan forstå at den formen kan få det til å rumle i magen på venner av lov og orden ; en forelder er jo temmelig nytt og uvant - noen vil si stygt.
4.Og vi formelig hører cementblanderen rumle intensere utenfor.
Similar words

 
 

rumle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) rumlerumlenderumlet
Indikative
1. Present
jegrumler
durumler
hanrumler
virumler
dererumler
derumler
8. Perfect
jeghar rumlet
duhar rumlet
hanhar rumlet
vihar rumlet
derehar rumlet
dehar rumlet
2. Imperfect
jegrumlet
durumlet
hanrumlet
virumlet
dererumlet
derumlet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde rumlet
duhadde rumlet
hanhadde rumlet
vihadde rumlet
derehadde rumlet
dehadde rumlet
4a. Future
jegvil/skal rumle
duvil/skal rumle
hanvil/skal rumle
vivil/skal rumle
derevil/skal rumle
devil/skal rumle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha rumlet
duvil/skal ha rumlet
hanvil/skal ha rumlet
vivil/skal ha rumlet
derevil/skal ha rumlet
devil/skal ha rumlet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle rumle
duville/skulle rumle
hanville/skulle rumle
viville/skulle rumle
dereville/skulle rumle
deville/skulle rumle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha rumlet
duville/skulle ha rumlet
hanville/skulle ha rumlet
viville/skulle ha rumlet
dereville/skulle ha rumlet
deville/skulle ha rumlet
Imperative
Affirmative
duruml
viLa oss rumle
dereruml
Negative
duikke ruml! (ruml ikke)
dereikke ruml! (ruml ikke)
Your last searches