Norwegian-Swedish translation of så som så

Translation of the word så som så from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

så som så in Swedish

så som så
allmenn? so-so
Synonyms for så som så
Similar words

 
 

More examples
1.Men når jeg har barnebarn på besøk, blir det så som så med indre fordypelse.
2.Så jeg tror at sentrumspolitikk når det gjelder ressursbevaring av olje, kan være så som så, mente han.
3.Bensinkrigen selskapene imellom har i sin britiske variant understøttet påstandene om at bensinsalg er et rent lotteri og at det er så som så med fortjenesten.
4.Blant annet fremholdt Gunn Vigdis OlsenHagen (a), formann i Stortingets sosialkomite, at da kommunene for noen år siden hadde hele ansvaret for de lokale sosialtjenestene, skjedde utbyggingen så som så mange steder, inntil det ble bestemt at bevilgningene skulle øremerkes til de forskjellige formål.
5.Boligstandarden kunne være så som så.
6.Busstur i varmen kan jo være så som så.
7.De indianske minoriteter har fått føle på kropp og sjel at det kan være så som så med grunnleggende menneskerettigheter om man ikke lar seg" bevisstgjøre".
8.De siste månedene har kontakten vært så som så.
9.Dermed blir innsatsen i kvalifiseringen så som så.
10.Det er så som så med det idag.
11.Det har vært så som så med gjensidigheten de senere år, og en av årsakene til misnøyen har vært prisen på sovjetisk olje.
12.Det viser seg snart at det vil bli så som så med den norske innflydelse, for de sovjetiske makthaveres hensikter kan hverken skjules eller bortforklares.
13.Ekspederingen går på omgang, men markedsføringen har det vært så som så med.
14.En stund viste besøkstallene formidabelt oppsving, men efterhvert ble det så som så med besøket.
15.Endel tar sjøsyketabletter, men at effekten kan være så som så, det er en erfaring de fleste har gjort, forteller distriktslegen til Nordlandsposten.
16.Enkelte har allerede begynt å forsyne seg, og da kan det jo bli så som så med helheten.
17.Fartsgrensen ble satt ned til 70 km / t, men lovlydigheten har det vært så som så med.
18.Feiringen ble det visst så som så med, både jul og nyttår.
19.Fysisk er laget på topp, men eleganse og spilleforståelse er det så som så med.
20.Han er selv muslim -" statistisk muslim", som han kaller seg - han spiser gjerne svinekjøtt, tar gjerne en drink, og moskebesøkene er det så som så med.
21.Hvilket neppe skyldes noen formsvikt, men heller at det var så som så med motivasjonen.
22.Hygienen i de gamle leilighetene i Vika kunne det være så som så med.
23.I oversikten kommer det frem at det bobler og syder av kulturinteresse, men at det samtidig er så som så med kulturinstitusjoner i mer tradisjonell mening.
24.Ikke har vi skogeiendommer, og inntekt av fiske i 1983 var det også så som så med.
25.Jeg legger ikke skjul på at det kan bli så som så med nattesøvnen i de hardeste periodene.
26.Kontakten mellom russere og utlendinger var så som så.
27.Kunnskapene om situasjonen for de kristne i Kina kan være så som så, informasjonene er spredte og ofte tilfeldige, til tross for en rekke offisielle delegasjoner fra kirker og kirkelige organisasjoner.
28.Leddutslagene var så som så, men bare en av dommerne var modig nok og gav 8,8.
29.Lyn fortsatte med et brukbart småpasningsspill efter scoringen, men bevegelsen og oppfinnsomheten på topp var det så som så med.
30.Mange ganger kunne det være så som så med fortjenesten på det å skrive bøker.
Your last searches