Norwegian-Swedish translation of søk

Translation of the word søk from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

søk in Swedish

søk
allmenn? sök
Derived terms of søk
ansøke, ansøkning, av utsøkt kvalitet, eventyrsøker, oppsigelsessøknad, avsøke, besøk, besøke, besøke igjen, besøker, en undersøkelse, feilsøke, foretaksøkonomi, forsøk, forsøke, forsøke å, forsøke å lokalisere, forsøke å overtale, forsøke å få tak i, forsøke å hindre, forsøke å komme unna, forsøke å komme unna noe, forsøke å spy, forsøke å overleve, forsøke å verve kunder, forsøks-, forsøksdyr, forsøkskanin, forsøksperiode, forsøksperson, gjennomsøke, gjøre en opinionsundersøkelse, gjøre en undersøkelse blant, gjøre et forsøk, grundig undersøkelse, hjemsøke, hjemsøkelse, hjemsøkt, husundersøkelse, konsertbesøkende
Anagrams of søk
Similar words

 
 

More examples
1.Søk først Vestens teknologi, så skal I få alt annet i tilgift.
2.Søk og finn arbeide" kaller Arbeidsdirektoratet dette prosjektet, som får sitt motstykke i tilsvarende oversikter over arbeidsledige eller søkere.
3.Det var en norsk motorferge som rapporterte om kontakt, derefter ble det iverksatt søk av Marinen fra 23. november til 2. desember 1970, med relativt stor deltagelse av norske fartøyer.
4.En ubåt dykker på meget kort tid, og kan ha unngått våre søk, sier Ulf Schjølberg.
5.Hvis et havari finner sted langt til havs, blir flytiden så lang at den effektive tiden for søk kan bli redusert til 30 minutter og mindre.
6.Samme fisker meldte også fra i forrige uke, og vi satte også da i gang rutinemessig søk, men uten resultat, sier Ritland.
7.Søk erstatning fra skolen og innse at dere er blitt gitt mangelfull undervisning.
8.Søk med hund skal være lystbetont.
9.Søk på mellombølgen !
10.84åringen fra øya Dørvær på Helgelandskysten har utvilsomt gitt oss en nyttig påminnelse han har vist at vi aldri må gi opp søk for tidlig.
11.Andre fartøyer bruker støymakere som de slipper overbord for å forvirre fartøyer eller fly som driver søk.
12.Derfor har vi nå to henstillinger : det ene til publikum - få hendene opp av bukselommen og søk om bevilgning til tiltak for barn og ungdom.
13.Dersom det ikke finnes bygninger i nærheten, søk beskyttelse i hule, grøft eller forsenkning i terrenget, eller legg deg ned på bakken.
14.Det ble umiddelbart igangsatt søk med hund.
15.Det blir i hele natt foretatt søk med båt langs strendene på de mest aktuelle steder på strekningen mellom Kabelvåg og Svolvær med båt.
16.Det er også foretatt søk langs strendene ved Hvaler.
17.Det vil ikke bli gjennomført flere søk i det aktuelle området på bakgrunn av de observasjonene som er gjort, heter det i en pressemelding fra Maritimt Observasjonssenter i Stavanger.
18.Det vil være opp til generalinspektøren for Sjøforsvaret å fremme forslag om hvordan de 120 millionene skal disponeres, enten det blir kjøp av skrogmonterte sonarer, variable dybdesonarer eller spesialutstyr for søk av ubåter som ligger stille på kupert bunn.
19.Efter effektivt søk organisert fra Romsdal Politikammer ble de omkomne funnet i sjøen knapt en time efter havariet ved 14.30tiden.
20.Efter gjentatte søk med forskjellige metoder, ble maskinene lokalisert, liggende samlet på 105 meters dyp i utkanten av skipsleden ca. to nautiske mil utenfor Orre.
21.Efter halvannet minutts søk slo vinklene kryss og hun hadde 100 prosent klaff.
22.Efter ulykken har Widerøe endret reglene for søk med rutefly som kommer i et område der et fly er savnet.
23.En froskmann kom til stedet i løpet av kort tid og startet søk efter den andre forulykkede.
24.Fartøysjefen på det havarerte Twin Otterflyet er aldri blitt funnet, tross gjentatte søk.
25.Forsvaret gjennomførte fredag et rutinemessig søk med patruljefartøyet KNM" Vigra" i det aktuelle området.
26.Forsvarskommando NordNorge besluttet torsdag eftermiddag at det foreløbig ikke skal settes igang søk efter en mulig fremmed ubåt ved Brønnøysund.
27.Grip chansen, søk stipendium for sivilingeniørstudier i VestTyskland !
28.Her forsvant alle spor og politiets søk ble igår konsentrert om områdene rundt elven.
29.Hun kan når hun ikke vil også til og med et søk hun ikke er trenet til !
30.Hvert eneste år settes det i gang langvarige og meget kostbare søk efter personer som er savnet på havet.
Your last searches