Norwegian-Swedish translation of søye

Translation of the word søye from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

søye in Swedish

søye
dyr - hunnoun tacka
Similar words

 
 

More examples
1.Da ble de to fostrene sammenkoblet ved en fostermanipulering, og krysningen ble implantert i en tredje søye som bar frem det fremmede fosteret til fødselen.
2.Foreløbig har 150 lam sett dagens lys, og gjennomsnittet er oppe i så mye som 1,9 fødsler pr. søye.
3.Lørdag ble det funnet en drept søye i Ljørdalen nær en skogsbilvei.
4.Man savner dessuten en søye med tre lam og har funnet et skadet lam.
Your last searches