Norwegian-Swedish translation of sadle

Translation of the word sadle from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sadle in Swedish

sadle
allmennverb sadla
Anagrams of sadle
More examples
1.Det gjelder altså å sadle sin ganger raskt for å få med seg Luchino Viscontis farve spekkede filmatisering (1963) av Lampedusas roman, i praktisk talt intakt utgave.
Similar words

 
 

sadle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sadlesadlendesadlet
Indikative
1. Present
jegsadler
dusadler
hansadler
visadler
deresadler
desadler
8. Perfect
jeghar sadlet
duhar sadlet
hanhar sadlet
vihar sadlet
derehar sadlet
dehar sadlet
2. Imperfect
jegsadlet
dusadlet
hansadlet
visadlet
deresadlet
desadlet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sadlet
duhadde sadlet
hanhadde sadlet
vihadde sadlet
derehadde sadlet
dehadde sadlet
4a. Future
jegvil/skal sadle
duvil/skal sadle
hanvil/skal sadle
vivil/skal sadle
derevil/skal sadle
devil/skal sadle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sadlet
duvil/skal ha sadlet
hanvil/skal ha sadlet
vivil/skal ha sadlet
derevil/skal ha sadlet
devil/skal ha sadlet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sadle
duville/skulle sadle
hanville/skulle sadle
viville/skulle sadle
dereville/skulle sadle
deville/skulle sadle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sadlet
duville/skulle ha sadlet
hanville/skulle ha sadlet
viville/skulle ha sadlet
dereville/skulle ha sadlet
deville/skulle ha sadlet
Imperative
Affirmative
dusadl
viLa oss sadle
deresadl
Negative
duikke sadl! (sadl ikke)
dereikke sadl! (sadl ikke)
Your last searches