Norwegian-Swedish translation of safe

Translation of the word safe from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

safe in Swedish

safe
allmennverb rädda
Anagrams of safe
Wiki
SAFE er fagforbund for ansatte i energisektoren til lands og til havs. SAFE ble opprettet av tillitsvalgte innenfor olje- og gassindustrien i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund sammen med Oljearbeidernes Fellessammenslutning i august 2005.

More examples
1.Safe Petrolia" forlot onsdag Stavangerområdet hvor den har ligget opplagt i flere måneder, med Marstrand som mål.
2.Verdens aller mest moderne charterfly" konstaterer Braathens SAFE videre.
3.Alt av stor verdi blir oppbevart i en safe og kontanter oppbevares aldri i kirken, understreker Mamen.
4.Braathens SAFE begynte i sin tid med flyvninger på Det fjerne østen.
5.Braathens SAFE er en hard negl å forhandle med, og jeg er glad for å kunne meddele skipsreder Bjørn Braathen at han nu har fått et bedre fly enn det han bestilte for fire år siden.
6.Dere som arbeider i Braathens SAFE har jo også gående et prosjekt i samarbeide med SOSbarnebyer, hva er det som får dere til å engasjere dere så sterkt i arbeide for nødlidende mennesker ?
7.Dersom våre piloter vil forlate SAS og gå til f.eks. Braathens SAFE, kan vi ikke klage på dette selskap.
8.Det er klart at vi vil lide store økonomiske tap gjennom en langvarig streik, men jeg er fremdeles ikke i stand til å si nøyaktig hvor mange penger det dreier seg om fra dag til dag, sier informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathen SAFE til Aftenposten.
9.Det var Braathens SAFE og Ekeberg Rotaryklubb som inviterte oss opp i det blå med selskapets nye fly, Boeing 767.
10.Det var ingen dramatikk eller noen fare på ferde da et av Braathens SAFEs Fokker F28 Fellowship mistet trykket på ett av de to hydrauliske systemene om bord efter avgang fra Værnes flyplass utenfor Trondheim ved 19.15tiden torsdag, opplyser informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathens SAFE til Stavanger Aftenblad.
11.En drastisk nedgang i salget på flyene vil ha økonomiske konsekvenser for Braathens SAFE, heter det i et protestbrev til Finansdepartementet, der flyselskapet ber finansministeren ta hensyn også til andre flyselskapers økonomi.
12.En drastisk nedgang i salget vil ha økonomiske konsekvenser for Braathens SAFE, heter det i protestbrevet til Finansdepartementet, der Braathens SAFE ber finansministeren ta hensyn også til andre flyselskapers økonomi.
13.Jeg er blitt mistolket dersom det fremstilles slik at dagens streikesituasjon gir Atlas grunnlag for å bryte flykontrakter med Braathens SAFE og se seg om efter andre selskaper som kan stå for charterturer til Syden, sier Lindgren.
14.Jeg kunne ikke safe her.
15.Jeg tror at vi vil få til en opprydning som vil bli godt mottatt, og som både de mindre og de store flyselskapene, som SAS og Braathens SAFE, vil si seg tilfreds med.
16.Konflikten i Braathens SAFE har forårsaket stor misnøye og uro, sier Lavik.
17.Svakheten med nødpeilesenderen er imidlertid at når antennen kommer under vann, virker den ikke. radiosignalene blir dempet og isoleres av vannet, slik at de ikke når opp til overflaten, sier Bjørn Western, leder av Norsk Aero Klubbs redningstjeneste og tidligere sjefsnavigatør i Braathens SAFE.
18.Så lenge denne dispensasjon står ved makt og så lenge Braathens SAFE holder seg innenfor denne kvote, er det intet i veien for at selskapet kan bruke Boeing 767 på Fornebu.
19.Vi er mildt sagt fortvilet, sier informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathens SAFE.
20.Vi har i Braathens SAFE vært i kontakt med Norsk Arbeidsgiverforening om å få dekket tapet under streiken i selskapet.
21.Vi mener det er et særproblem i Norge at det skal være passkontroll ved reise ut av landet, sier styreformann Bjarne Braathen i Sterling Airways A / S. Flyselskapene på Gardermoen, Sterling Airways, ScanAir, Braathens SAFE og SAS har gått sammen om en henvendelse om dette til lufthavnmyndighetene på flyplassen.
22.Vi må faktisk vurdere situasjonen fra dag til dag, sier informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathens SAFE til Aftenposten.
23.Vi må tilpasse oss konkurransesituasjonen, sier direktør Anders C. Fougli i Braathens SAFE til Aftenposten.
24.17 SASfly med mellom 900 og 1000 passasjerer, og åtte eller ni fly fra Braathens SAFE med ca. 900 passasjerer skulle gått ned på Fornebu, men ble omdirigert, eller ventet på avgangsflyplassene.
25.17 SASfly med nærmere ett tusen passasjerer, og ni fly fra Braathens SAFE som skulle gått ned på Fornebu, måtte omdirigeres eller vente på avgangsflyplassene inntil Fornebu ble åpnet ved 12.30tiden.
26.35 prosent av selskapets passasjerer var trafikk til og fra SAS og Braathens SAFE på stamruteflyplassene.
27.Aksjonen har også bedt flyselskapene SAS og Braathens SAFE om støtte.
28.Anslagsvis 12 000 norske og svenske turister er bokstavelig talt strandet i Syden efter at 350 kabinansatte i Braathens SAFE inatt ble tatt ut i streik.
29.Asplund har videre ti prosent i en Boeing 737, som er chartret av Braathens SAFE, andel i A / S Eiendomsutvikling, videre mindre kommandittandeler og aksjer i Alpha, som Herness forsøker å få kjøpt så store aksjeposter i at det får kontroll over selskapet.
30.Av dem som reiser med Widerøe, er 40 prosent passasjerer som enten går til eller fra SAS og Braathens SAFE - de to selskapene som sammen med Fred. Olsengruppen eier 80 prosent av aksjene i Widerøe.
Similar words

 
 

safe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) safesafendesaft
Indikative
1. Present
jegsafer
dusafer
hansafer
visafer
deresafer
desafer
8. Perfect
jeghar saft
duhar saft
hanhar saft
vihar saft
derehar saft
dehar saft
2. Imperfect
jegsafte
dusafte
hansafte
visafte
deresafte
desafte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde saft
duhadde saft
hanhadde saft
vihadde saft
derehadde saft
dehadde saft
4a. Future
jegvil/skal safe
duvil/skal safe
hanvil/skal safe
vivil/skal safe
derevil/skal safe
devil/skal safe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha saft
duvil/skal ha saft
hanvil/skal ha saft
vivil/skal ha saft
derevil/skal ha saft
devil/skal ha saft
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle safe
duville/skulle safe
hanville/skulle safe
viville/skulle safe
dereville/skulle safe
deville/skulle safe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha saft
duville/skulle ha saft
hanville/skulle ha saft
viville/skulle ha saft
dereville/skulle ha saft
deville/skulle ha saft
Imperative
Affirmative
dusaf
viLa oss safe
deresaf
Negative
duikke saf! (saf ikke)
dereikke saf! (saf ikke)
Your last searches