Norwegian-Swedish translation of samarbeidspartner

Translation of the word samarbeidspartner from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

samarbeidspartner in Swedish

samarbeidspartner
allmenn? partner
Synonyms for samarbeidspartner

 
 

More examples
1.Det betyr mye å få med seg begge poengene i starten for en klubb som så avgjort ikke har noen samarbeidspartner i kommunen.
2.En slik representasjon ville være en aksept av WCIP som samarbeidspartner i vår felles streben efter fredelig sameksistens mellom folkene, sier han til Aftenposten.
3.Forsikringer fra partiledelsen om at landsmøtet i 1985 skal stå helt fritt når det gjelder valg av samarbeidspartner i en eventuell fremtidig regjering, kommer da i et noe underlig lys, heter det.
4.Problemer med DFDS som samarbeidspartner i denne sammenheng ?
5.På meg virker det som om Mogens ikke riktig har noen tro på at Steffen skal få en stor karriere, sier Erik Stenerud, norsk proffboksings fremste mann i perioden 1972 til 1980, mangeårig samarbeidspartner med Palle.
6.Vi tror derfor at vi har en god samarbeidspartner.
7.Alcan er en av Europas største produsenter innen videreforedling av aluminium og er en aktuell, internasjonal samarbeidspartner.
8.Alvarez hadde videre i løpet av det siste halvannet år skapt seg en profil som en innbitt og uforsonlig motstander av sandinistregimet i nabolandet Nicaragua og som en nær venn og samarbeidspartner for Reagans USA.
9.Andreas Papandreou - neppe noen troverdig samarbeidspartner i vestlig sammenheng.
10.Arbeiderpartiets eget organ, Aktuelt Perspektiv, er ikke helt sikker på at Venstre er til å stole på som samarbeidspartner, landsmøtevedtak til tross.
11.Av de alternativer som har vært vurdert, finner styret at matvaredivisjonen i Nora Industrier A / S fremstår som den mest interessante samarbeidspartner for Stabburet, blant annet fordi det derved kan skapes en enhet med betydelig konkurransestyrke og med muligheter for en utvikling også utenfor Norge, heter det.
12.BBL er et forretningsselskap, og derfor burde en slik garanti være enkel å skaffe spesielt med UNI Forsikring som samarbeidspartner.
13.Berg sier at Brasil er en interessant samarbeidspartner for Norge på lengre sikt, særlig innenfor områder som vannkraftutbygging, elektrometallurgisk industri, skipsfart og offshorevirksomhet.
14.Bruddet med Ap inatt kom svært overraskende, og efter hva Aftenposten erfarer, var Venstres formann Odd Einar Dørum hele tiden innstilt på at Venstre skulle velge Arbeiderpartiet som samarbeidspartner.
15.Da kan NAL være en interessant samarbeidspartner.
16.Databedriften ICAN A / S i Horten har fått kontrakt på betydelige underleveranser til 3Ms nye datasystem gjennom sin tyske samarbeidspartner.
17.De emner som skal drøftes på konferansen er bl.a. kartlegning av forretningsmuligheter, herunder bl.a. muligheter for joint venture, lisensiering av produkter og direkte investeringer og om hvordan man skal finne en samarbeidspartner.
18.De nordiske garantiinstituttene ser en fordel i å kunne spre engasjementene på flere land, og særlig fra svensk side har det derfor vært arbeidet aktivt for at svenske eksportører skal trekke med norske samarbeidspartner som også gjør at norske eksportkredittgarantier kan komme med og dekke prosjektet.
19.De seneste uker har han, som vanlig sammen med sin samarbeidspartner, skipsreder Terje Mikalsen i Farsundrederiet Mosvold, blitt største aksjonær i Hafslund, onsdag ble det kjent at de to har gått inn i GECO og blitt tredje største aksjonær i dette vekstselskapet og torsdag rykket de ut med at de skulle lansere investeringsselskapet Gambit på Børsen i desember.
20.Den norske kjenner vi som en musikalsk sikker samarbeidspartner med en ubesværet teknikk.
21.Departementsråd Selmer er blant dem som mener at det norske statsoljeselskapet Statoils rådgivningstjenester overfor kinesiske myndigheter de siste årene har bidradd til å åpne kinesernes øyne for Norge som en god samarbeidspartner.
22.Derfor kan det bli aktuelt å søke dansk samarbeidspartner for fremtidige offshoreoppdrag i Danmark, opplyser Kjell E. Almskog.
23.Dertil kommer den største tiltalepost for underslag her i landet på 70 millioner kroner et beløp som påtalemyndigheten mener tilhørte Kvikkkjedens samarbeidspartner, Interfinans.
24.Det er neppe noen utbredt sorg i Arbeiderpartiet over Senterpartiets skjebne, sa Førde, som i samme åndedrag tilføyet at Senterpartiet likevel - med sin nåværende størrelse, vil være den langt mest interessante samarbeidspartner for Arbeiderpartiet, dersom Arbeiderpartiet bare kan komme i regjeringsposisjon ved et samarbeide med andre.
25.Det er slett ikke sikkert at partiet helt fram til stortingsvalget forblir den idylliske samarbeidspartner for Høyre som i dag.
26.Det forutsettes dermed at man får en kapitalsterk samarbeidspartner med på prosjektet.
27.Det kan være liten tvil om at den norske" samarbeidspartner" i langt høyere grad enn tilfellet var med oberst Wennerström har kunnet furnere KGB og dermed de forskjellige faglige instanser i Sovjet med inside information som har vært umiddelbar økonomisk, handelspolitisk og generelt forhandlingstaktisk nyttig noenlunde med det samme.
28.Det var torsdag det ble kjent at ND Comtec akter å fremme et erstatningskrav på 12 millioner overfor sin tidligere samarbeidspartner SimX fordi fusjonen med Dataprint og overtagelsen av Storm Systems har omformet SimX til en totalleverandør av datautstyr til grafisk industri og avisbedrifter.
29.Det vi gjør nå, er å plassere nordmenn rundt i dette nettet, slik vår samarbeidspartner SE Banken har gjort.
30.Det vil sannsynligvis sette ytterligere fart i kravene om at Stabburet må finne seg en samarbeidspartner, enten det nå blir matdivisjonen i Nora eller matdivisjonen i svenske Volvo.
Your last searches