Norwegian-Swedish translation of samle seg om

Translation of the word samle seg om from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

samle seg om in Swedish

samle seg om
allmenn? samlas runt
Synonyms for samle seg om
Similar words

 
 

More examples
1.Selv om skattekommisjonen i overraskende grad har klart å samle seg om nye hovedlinjer for beskatningen, er det fortsatt rom for mye politisk strid om det norske beskatningssystem.
2.De ti EFland har ingen problemer med å bli enige i prinsipper, men å finne praktiske løsninger alle kan samle seg om, er verre.
3.Jeg kunne bare si til folk at de måtte samle seg om å gjøre noe, fremholdt han under en gudstjeneste i Washington Cathedral.
4.Vi ber både sentrale og lokale myndigheter om å samle seg om denne løsningen.
5.Anderledes ville det naturligvis fortone seg dersom man hadde hatt en opplagt alternativ formannskandidat som partiet uten videre kunne samle seg om.
6.Arbeiderpartiet har store problemer med å samle seg om en strategi i mediepolitikken.
7.Bilorganisasjonene krever at hovedveinettet utbygges før det iverksettes trafikksaneringstiltak, og deler den kritikk som er rettet mot politikerne for vankelmodighet når det gjelder å samle seg om en plan for E18 gjennom Oslo.
8.Bruddet fremstår som fullbyrdet kjensgjerning, og interessen er nå begynt å samle seg om Ljubimovs mulige efterfølger.
9.Den har foreløbig ikke vært istand til å samle seg om noen presidentkandidat.
10.Den mann som Bresjenvfolkene vil samle seg om, er Tsjernenko.
11.Den norske debatten har hatt en tilbøyelighet til å samle seg om ytterpunktene.
12.Denne reformen ligger trolig i dagen, og det er efter det Aftenposten forstår et av de forslag utvalget vil samle seg om.
13.Det andre settet ble også preget av noe famlende spill, men nå gikk det dårligere for Sandnes samtidig som Oslo klarte å samle seg om de avgjørende sluttballene, og det ble settgevinst 1512.
14.Det er allikevel typisk for stemningen før, under og efter landsmøtet, at det eneste demokratene kunne samle seg om å rose Mondale for, var hans historiske valg av en kvinnelig visepresidentkandidat.
15.Det er godt gjort at flertallet likevel kunne samle seg om noen hovedlinjer og f. eks. anbefale at det bør bli billigere å kjøpe bil, at årsavgiften skal vekk, og at avgiftsandelen på bruken av bil (bensinavgift), bør økes fra 40 % til 72 %.
16.Det var tydelig at Feldt følte et behov for å ta igjen, og han ga blant annet uttrykk for at det er verdifullt at de nordiske regjeringer kan samle seg om felles retningslinjer mot arbeidsledighet.
17.Efter hva Aftenposten har grunn til å tro, er Dahl den kandidat det ikkesosialistiske flertall vil samle seg om i en overgangsperiode.
18.Eftersom ordningen med utjevningsmandater ikke vil få støtte fra et grunnlovsmessig flertall denne gang heller, ventes partiene subsidiært å samle seg om øket representasjon for Akershus.
19.For borgerlige velgere gjelder det å kunne samle seg om den store styrkeprøven ved stortingsvalget 1985.
20.Greske dissenser og solospill hører med når Vestens nasjoner prøver å samle seg om en felles linje overfor Østblokken.
21.HVA vi nå håper vil skje, er at alle ansvarlige krefter i Oslo bystyre kan samle seg om en strategi hvor man omsider tar konsekvensen av den situasjon som foreligger og på dette grunnlag foretar en omprøvning av kommunens virksomhet.
22.Hittil har hun hatt forholdsvis lett spill fordi arbeiderpartiet helt siden 1979 har hatt problemer med å samle seg om en felles politikk.
23.Hvis ikke NCR skal få en for dominerende stilling på dette markedet, må resten av bankvesenet i stor grad samle seg om en annen leverandør.
24.I det hele ville det være en stor vinning om man i debatten om livsviktige sosialpolitiske oppgaver kunne forlate slagordstadiet og i stedet samle seg om realistiske måter å angripe problemene på.
25.I hovedsak fordi delegatene fra de statskontrollerte fredskomiteene i ØstEuropa uten hell forsøkte å få møtet til å samle seg om synspunkter som til forveksling er identiske med de offisielle sovjetiske.
26.I tiltro til at partiets tillitsvalgte evner å samle seg om den kandidat de finner mest velegnet, vil de for vår del få gjennomgår den nødvendige prosess i fred.
27.Interessen kom ikke minst til å samle seg om Arve Tellefsens fiolin, som har kommet fra strabasene helt uten men og er like varm og fin i tonen som før.
28.Jeg er glad for at man har kunnet samle seg om at vi har behov for et eget orkestersalkompleks, eventuelt i form av et tilbygg.
29.Jeg er også overbevist om at et kristendomsfag som inkluderer andre religioner og livssyn, vil være det foreldre flest vil kunne samle seg om.
30.Kabelselskapene vil kunne samle seg om et sentralt kontor som kan koordinere salg av reklame, ta seg av kontakten mellom annonsør og senderselskap der hvor annonsørene vil ha sin reklame i sendinger andre steder i landet enn hvor annonsøren selv holder til.
Your last searches