Norwegian-Swedish translation of seile

Translation of the word seile from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

seile in Swedish

seile
nautiskverb segla
Derived terms of seile
Anagrams of seile
More examples
1.Berge Viking" er fulltegnet med skoleelever på ukestokter for å lære å seile.
2.Chemical Rubi" får seile.
3.Chemical Rubi" har nå en besetning på ti nordmenn, fem mindre enn normalt, men kapteinen har gjort det klart at dette er nok til å seile når det blir gitt klarsignal.
4.Det er fantastisk å seile over havene efter å ha vært stedbundet p.g.a. skolegang i 10 måneder...
5.Fredsskipet" M / S" Falknes" har dispensasjon fra Sjøfartsdirektoratet til å seile med to styrmenn, og Styrmandsforeningen har derfor ingen lovlig hjemmel til å iverksette boikottaksjoner mot skipet som seiler med kurs for Nicaragua fra Drammen 5. juli, mener de to styrmennene.
6.Seadrake" skal seile med lastebiler og nye biler uten fører mellom Kalundborg og Århus.
7.Alle som har et naturlig forhold til å bruke kroppen, kan seile brett.
8.Bermudarederen, skipsreder Erling Næss, har nylig gått inn for et internasjonalt skipsregister for norske rederier som driver i utlandet og som ønsker å seile under norske flagg.
9.Debatten ble fra statsråd Bruslettens side redusert til et spørsmål om tvil eller tro mens fakta fikk seile sin egen sjø, skriver Dag og Tid som understreker at de i alle sammenhenger har forsøkt å være upartisk når det gjelder uhjelpen.
10.Det blir selvsagt ofte lange dager når vi ligger slik og venter på jobb, og besetningen ombord er jo alle glade for at vi i den spente situasjonen i Gulfen slapp å seile inn dit.
11.Det er en vanskelig vurdering om man bør avstå fra å seile til Kharg.
12.Det er opp til de norske rederiene hvorvidt de ønsker å seile på Khargøya eller ikke, sier lederen for beredskapssekretariatet i Norges Rederiforbund, oberstløytnant Rolf Kahrs Baardvik, til Aftenposten.
13.Det er opp til rederiene selv å avgjøre om de vil seile inn i Gulfen.
14.Det norske flagget er uheldigvis i den frie internasjonale skipsfartsnæring blitt vanskelig å seile under på grunn av høye omkostninger og byråkratiske regler.
15.En god sjømann ber ikke om stille vær, men han lærer seg å seile.
16.Foreløbig avventer vi sjøforklaringen i Høyanger, men jeg tror ikke vi kommer med noen advarsel mot å seile på Libya, sier informasjonssjef Arild Wegener i Rederiforbundet.
17.Før bøyehavnen kom kunne de yngste lære å seile i beskyttet farvann i bukta.
18.Ifølge undersøkelsen hadde nye smøreoljer ingen eller praktisk talt ingen helsefarlige komponenter, mens reraffinerte og brukte oljer hadde endel slike, forteller Holtermann - som i fritiden liker å gå på ski og seile.
19.Jeg har kommet hit for å lære å seile regatta.
20.Men det er brett Svein skal seile i Los Angeles ?
21.Nei, vi skal seile videre med" Ingrid".
22.Nå er det behørig blitt skolefartøy, og vil forhåpentlig seile ennå i mange år såfremt finansieringen av restaureringen går iorden, sier Tjerandsen.
23.Når jeg kommer tilbake til Norge, så vil jeg ikke bare spille fotball, jeg vil være med og seile i disse fantastiske fjordene også !
24.Og filmen skal seile inn penger til kommandittistene ?
25.Oops, nå snakker jeg visst om den andre filmen igjen, korrigerte Jamie Lee Curtis seg stadig under en samtale med Aftenposten i København før jul. Datteren til Tony Curtis og Janet Leigh, som nå selv er iferd med å seile frem som komedienne av klasse, lot munnen løpe over med" Terms of Endearment", enda hun slett ikke spilte med i denne komedien.
26.Rederiet må gjerne ta skipet ut i ikkedansk farvann, men hvis det skal seile i dansk innenriksfart, må rederiet rette seg efter danske bestemmelser, sier Gitte Thomsen.
27.Under en streik kan vi seile båten til opplagshavn.
28.Under spesielle værsituasjoner kan det være farlig å seile i disse områdene, fordi havbunnen har en spesiell topografi.
29.Vi går inn for å seile fra de andre fremover.
30.Vi jenter må også lære å stå til rors, skal det gå bra, sier to av deltagerne som skal seile i Hellas isommer.
Similar words

 
 

seile as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) seileseilendeseilt
Indikative
1. Present
jegseiler
duseiler
hanseiler
viseiler
dereseiler
deseiler
8. Perfect
jeghar seilt
duhar seilt
hanhar seilt
vihar seilt
derehar seilt
dehar seilt
2. Imperfect
jegseilte
duseilte
hanseilte
viseilte
dereseilte
deseilte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde seilt
duhadde seilt
hanhadde seilt
vihadde seilt
derehadde seilt
dehadde seilt
4a. Future
jegvil/skal seile
duvil/skal seile
hanvil/skal seile
vivil/skal seile
derevil/skal seile
devil/skal seile
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha seilt
duvil/skal ha seilt
hanvil/skal ha seilt
vivil/skal ha seilt
derevil/skal ha seilt
devil/skal ha seilt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle seile
duville/skulle seile
hanville/skulle seile
viville/skulle seile
dereville/skulle seile
deville/skulle seile
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha seilt
duville/skulle ha seilt
hanville/skulle ha seilt
viville/skulle ha seilt
dereville/skulle ha seilt
deville/skulle ha seilt
Imperative
Affirmative
duseil
viLa oss seile
dereseil
Negative
duikke seil! (seil ikke)
dereikke seil! (seil ikke)
Your last searches