Norwegian-Swedish translation of selvaktelse

Translation of the word selvaktelse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

selvaktelse in Swedish

selvaktelse
oppførselnoun självaktning
Similar words

 
 

More examples
1.Det er også viktig at ungdommene får tarifffestet lønn og gis mulighet til å forsørge seg selv, og får den selvaktelse som det gir å være uavhengig av hjelpeapparatet.
2.Jenters selvaktelse skal ikke just stige ved at deres prestasjoner under skoleåret konsekvent undervurderes.
3.Og ethvert tradisjonelt forlag med selvaktelse hengte seg på og startet serier med kvinnelige forfattere.
4.Den kan skyldes at man har litt for lav selvaktelse på enkelte områder.
5.Deres ressurser, styrke og selvaktelse stiger i jobben.
6.Fattige sydstatshvite som selv levde et stakkarslig og ydmykende liv, kunne heve sin selvaktelse ved å føle seg overlegne i forhold til svarte.
7.Kan vi derfor offentlig provosere disse til å si hva de tenker om en mulig invitasjon til SydAfrika - så kan vi kanskje sole oss i vår egen moralske selvaktelse.
8.Listen strekker seg fra de basale behov som mat, vann, varme og luft, og via trygghet, vennskap og kjærlighet til selvaktelse og aktelse for andre mennesker.
9.Men det kan også - selv under de hårdeste og farligste fangeforhold - være et spørsmål om å redde egen selvbevissthet og selvaktelse.
10.Og selvaktelse den verdi som kanskje er vanskeligst å oppnå, og vanskeligst å beholde.
11.Selvaktelse og trygghet går igjen som den røde tråd.
Your last searches