Norwegian-Swedish translation of senke

Translation of the word senke from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

senke in Swedish

senke
geologinoun sänka
Synonyms for senke
Derived terms of senke
Anagrams of senke
More examples
1.Glem arbeidstidsforkortelser og prioriter i stedet å senke / myke opp aldersgrensen for folkepensjon.
2.Høvdingen" ble bygget i 1865 og sto høyt på listen over bevaringsverdige båter, men Sjøfartsdirektoratet hadde likevel gitt tillatelse til å senke den på havets dyp.
3.Jeg vil påpeke at den svenske regjering har mulighet til å beordre militæret til å senke en fremmed ubåt i svenske farvann.
4.Kunne De tenke Dem at skatt på egen bolig kunne økes for å senke inntektsskatten ?" lød et av spørsmålene i Gallup / NOI / Aftenpostens meningsmåling.
5.Uten den hjelp en betydelig internasjonal konjunkturoppgang vil kunne gi, må vi i større grad gjøre jobben selv hvis vi vil senke arbeidsledigheten i tiden framover.
6.Arbeiderpartiet vil rasere dagens spareordninger med skattefradrag, sa Morten Steenstrup (h) i Odelstinget igår, som kommentar til at Arbeiderpartiet og SV ville senke, og slå sammen grensene for AMS og SMS.
7.Bortsett fra å" senke fandenskapen", har De noe råd til vår politiske ledelse ?
8.De hvite må være villige til å senke sine krav, ja endog sin levestandard.
9.Det farligste vi kan gjøre, sa Kåre Willoch, og med det hadde han Arbeiderpartiets uvilje til å senke skattetrykket i tankene.
10.Dette er arroganse overfor andres meninger og et debattnivå som Arve Johnsen ikke burde senke seg ned til.
11.En frifinnelse i denne saken vil være med på å senke skattemoralen her i landet, avsluttet statsadvokatfullmektig Eidissen.
12.Får vi de ansatte i kommunen virkelig med oss i en" drive" for å gjøre tingene enklere, raskere og billigere, er jeg overbevist om at det kan senke kommunens driftsutgifter med flere prosent.
13.Får vi mer penger, kan vi bygge sikrere veier og senke ulykkestallet, sier Per Eggemoen.
14.Greier du å senke ambisjonsnivået ?
15.Hvis en sammenheng påvises, kan dette gi grunnlag for å senke grensene for tillatt mengde silisiumkarbidstøv i bedriftene, sier Gilseth.
16.Jeg vil råde finansministeren til å avstå fra flere avgiftsøkninger, og heller senke endel avgifter, som investeringsavgiften, elektrisitetsavgiften og kilometeravgiften.
17.Mer bruttoskatt og forenkling av fradragsregler gjør at man kan senke progresjonsskatten og likevel få en bedre sosial profil, sier Kristelig Folkepartis formann, statsråd Kjell Magne Bondevik, i sin kommentar til skattekommisjonens innstilling.
18.Myndighetene må gi Statoil / Norol beskjed om å senke bensinprisen.
19.Og vi kan ikke senke ambisjonsnivået iår, selv om vi meget vel vet at det er vanskeligere å innfri forventningene efter en suksessrik sesong enn når en selv er i angrepsposisjon, sier Erik Ruthford Pedersen.
20.Partiet går i sin knappe komitebegrunnelse overhodet ikke inn på de argumenter som har vært avgjørende for Regjeringens forslag om å senke minstestraffen fra 21 dagers fengsel til 14 dager.
21.På denne måte vil vi kunne få all informasjon om en pasient registrert kun en gang, noe som igjen vil forenkle arbeidsrutinene, senke feilprosenten og skape større trivsel, fremholdt Müller.
22.Regjeringen bør snarest gå inn for å senke skolepliktig alder til seks år, fremholdt Høyres formann Erling Norvik på Rogaland Høyres årsmøte iformiddag.
23.Skal vi måtte stenge 14åringene ute når myndighetene omsider går med på å senke aldersgrensen ?
24.Vi bør nøye vurdere om vi kan senke kravet til rettssikkerheten noe i enkelte saker og ikke kreve at enhver avgjørelse en dommer tar skal begrunnes så utførlig som idag.
25.Vi har hittil aldri hørt offisielt om tilfeller der vestlige land har bevisst forsøkt å senke fremmede ubåter innenfor sine farvann, men jeg ser det som ikke usannsynlig at både britene og amerikanerne har foretatt slike operasjoner.
26.Vi har ikke som mål å senke verdisikkerheten, tilføyer han.
27.Vi har regnet ut at det ville kostet Staten 60 millioner kroner mer å senke aldersgrensen for behovsprøvede stipendier fra 20 til 19 år, sier Ola Nafstad i NGS.
28.Vi må fortrinnsvis forsøke å oppnå markedsbalanse ved å trekke overflødige innsatsfaktorer ut av produksjonen og ikke ved å senke produktiviteten, sa Elstrand.
29.Vi må senke ambisjonsnivået for norsk jordbruk.
30.Vi synes SASplanene for København lufthavn er utmerkede, og vi vil gjerne være med på å senke prisene i de avgiftsfrie butikkene på lufthavnen.
Similar words

 
 

senke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) senkesenkendesenket
Indikative
1. Present
jegsenker
dusenker
hansenker
visenker
deresenker
desenker
8. Perfect
jeghar senket
duhar senket
hanhar senket
vihar senket
derehar senket
dehar senket
2. Imperfect
jegsenket
dusenket
hansenket
visenket
deresenket
desenket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde senket
duhadde senket
hanhadde senket
vihadde senket
derehadde senket
dehadde senket
4a. Future
jegvil/skal senke
duvil/skal senke
hanvil/skal senke
vivil/skal senke
derevil/skal senke
devil/skal senke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha senket
duvil/skal ha senket
hanvil/skal ha senket
vivil/skal ha senket
derevil/skal ha senket
devil/skal ha senket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle senke
duville/skulle senke
hanville/skulle senke
viville/skulle senke
dereville/skulle senke
deville/skulle senke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha senket
duville/skulle ha senket
hanville/skulle ha senket
viville/skulle ha senket
dereville/skulle ha senket
deville/skulle ha senket
Imperative
Affirmative
dusenk
viLa oss senke
deresenk
Negative
duikke senk! (senk ikke)
dereikke senk! (senk ikke)
Your last searches