Norwegian-Swedish translation of sentimental

Translation of the word sentimental from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sentimental in Swedish

sentimental
historieadjective sentimental
Synonyms for sentimental
Derived terms of sentimental
Similar words

 
 

More examples
1.Naiv og sentimental sosialhistorie".
2.Du beskyldes ofte for å være sentimental.
3.Kan man beskyldes for å være sentimental ?
4.Alt dette til et underlag av sober funk eller trauste ballader som munner ut i" If Only for a Moment" med fioliner og det hele, sentimental og selvhøytidelig, som om Rod McKuen nettopp hadde avholdt seminar.
5.Den er sentimental nok til å bli nominert til Oscar for beste utenlandske film i 1982.
6.Det er en skjønn, følelsesladet ballett med en stemning som er smertelig, men ikke blir sentimental.
7.Fenton hadde ønsket å få mer klinisk kjennskap til det autistiske tilfelle, og mener forfatteren på en sentimental måte har unngått å forklare hvorledes morens innsikt kan gi bedre resultater enn psykiatres eller hjernespesialisters behandling.
8.Filmen er blitt kalt sentimental og spekulativ, og mange har anbefalt Spielberg og Dante å ta lengre pause foran neste film, slik at den blir mer gjennomarbeidet.
9.Forfatteren er en mester i selvironiens kunst, og blir aldri hverken ubluferdig, salvesesfull eller sentimental.
10.Hennes menneskeskildring var kultivert og hensynsfull, men aldri sentimental.
11.Her det tydeligvis nøkternhet og optimistisk pågangsmot som rår - ingen sentimental overbeskyttelse.
12.Her har en hardhaus som JeanPaul Belmondo avslørt en sentimental side ved seg selv og appellert om at Pont des Arts må få leve.
13.Ispedd en porsjon god gammeldags enkel moral, og noen dråper sentimental kjærlighetshistorie.
14.Klovnen har lov til å være sentimental.
15.Medfølelsen er kontrollert, blir ikke sentimental.
16.Men det nytter ikke å være sentimental.
17.Men la meg ikke bli sentimental over det forgangne.
18.Når" Show Boat" er like uimotståelig charmerende, romantisk og herlig sentimental idag som dengang, skyldes det først og fremst Jerome Kerns musikk.
19.Serien er underholdende og charmerende, samtidig som den hverken er moraliserende eller sentimental.
20.Ved fremførelsen av Tsjajkovskijs Sentimental vals hadde han valgt Ctrompet.
21.Yla" er i sentrum av seg selv, sin egen ensomhet, men aldri sentimental.
22.Å du min dyre reisekamerat, du mitt følge gjennom mange år, jeg blir sentimental på en nedstemmende måte, jeg drikker rose i voldsomme svelg han ligger aldeles avdød mellom en vannrenne og en murvegg.
23.Dette er en meget optimistisk, sentimental, følelsesladet film.
24.De efterlot seg mye død i sentimental skjønnhet.
25.De fleste er begeistret, men noen finner den sentimental og spekulativ.
26.Det siktes her ikke til at man - øyensynlig ved ganske mange skoler - metodisk ikke bare har neglisjert, men metodisk nedvurdert vår skriftkultur Skjegg og stålbrillede unge menn har forklart at Ibsen var gammeldags (når han ikke nærmet seg kvinnesakssirkler), Hamsun reaksjonær og Bjørnson sentimental.
27.En slags sentimental madonna, ubesmittet av tvil, elskelig, et drømmebilde.
28.Er julen bare en sentimental drøm ?
29.Ezra på sin side, som aldri fikk noe eget hjem, utvikler seg til å bli en irriterende sentimental familiens vokter.
30.F... og, nå begynner jeg å bli bitter og sentimental, og det er din skyld, din dritt.
Your last searches