Norwegian-Swedish translation of sex

Translation of the word sex from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sex in Swedish

sex
sexuellt beteendenoun sex
Synonyms for sex
Derived terms of sex
Similar words

 
 

More examples
1.No sex, please, were British" er en ellevill farse som tar utgangspunkt i britenes moral og kamp mot pornografi.
2.No sex please, we are British".
3.No sex please, were British".
4.Sex - over og ut !
5.Smask" er en arbeidsbok om ungdom, følelser og sex, utgitt av Landsforeningen for fritidsklubber.
6.Det er ikke nok å innskrenke" utukt" til vold og sex med barn og dyr, fremhevet ledelsen, som mente at det er opp til myndighetene å finne et bedre uttrykk enn utukt i loven.
7.Fremskrittspartiets menn er oppdratt til å se kvinnen først og fremst som et seksuelt vesen, og vurderer henne efter hvorvidt hun har" sex appeal".
8.Först berövar man sex miljoner människor deras liv, sedan minnet av deras död.
9.I den berømte Stortingsdebatten i 1957 ble det anmodet om at NRK ikke skulle vise bryting, boksing, sex eller vold.
10.Jeg vil ikke kalle russetiden for en tid med løssluppen sex og fyll.
11.Man bør være ekstra varsom med barnefilmer slik at ikke uhell som dette oppstår, sier barneombud Målfrid Grude Flekkøy om den 35 sekunders traileren med vold og sex som var forfilm til en barnefilm om Tom og Jerry.
12.Moral er noe altomfattende, det er ikke bare sex.
13.Nei - rektorkollegiet med rektor Victor Hellern i spissen har gått inn for å avskaffe russetiden - med den begrunnelse at russefeiringen er umoralsk, en tid med løssluppen sex og fyll.
14.Som vi understreker i vedtaket, ser ungdomsutvalget i Kristiansand positivt på at fritidsklubbene tar opp temaer som har med følelser, samliv og sex å gjøre.
15.Vi får mange spørsmål om sex og samliv.
16.Allerede før Oslopremieren på" No sex, please..." er imidlertid MonnIversen & Nøddelund i ferd med nye engelskimporterte prosjekter.
17.DRUGS + SEX + PUNK ROCK + RICHARD ISNT LIFE WONDERFUL - innskrift på en engelsk jentedo.
18.De assosieres med" sex, crime and suicide" og et hypermoderne gjennomregulert industrisamfunn.
19.De fire unge fyrene fra Wales er i den generasjonen som var publikum når Clash og Sex Pistols herjet som verst på slutten av 70tallet.
20.De fleste av dem vi møter i hennes bøker har problemer med å kombinere sex og kjærlighet, de splittes på en som oftest katastrofal måte.
21.De forelsker seg lidenskapelig, flytter sammen og fortsetter praksisen med å selge klinisk sex.
22.De ser ikke ut til å ta kritikernes dom over" No sex please, Were british" så altfor tungt.
23.Den australske forfatterinnen Germaine Greer gikk i mange år sterkt inn for seksuell frihet, men nå har hun skiftet mening, går det frem av hennes siste bok," Sex and Destiny" (Sex og skjebne).
24.Den gang sex og samliv, også blant ungdom, var mindre omdiskutert enn nå.
25.Der er familieforbindelsene ordnet i strengt skrå linjer oppad og nedad ; no sex, please, i Andebys kompliserte samfunsstruktur.
26.Det beslaglagte materialet omfatter alle typer videofilmer, fra Olsenbanden til filmer med adskillig sterkere innslag av vold og sex.
27.Det blir også en avdeling med smakebiter fra hennes bejublede show i Stockholm i vår," De e Lindfors", hvor hun harselerer over både kjærlighet, sex og religion.
28.Det eneste som foreligger i saken, er at det ved innførselen av TV i 1957 forelå et vedlegg med anmodning om at bryting, boksing, sex og vold ikke burde vises.
29.Det handler om sex denne gang.
30.Det innebærer at vitnene holder seg til de bibelske moralnormer og er motstandere av førekteskapelig sex, homoseksualitet, ubibelske skilsmisser og bruk av tobakk og narkotika.
Your last searches
sex