Norwegian-Swedish translation of siffer

Translation of the word siffer from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

siffer in Swedish

siffer
kodenoun chiffer
Synonyms for siffer
Derived terms of siffer
Similar words

 
 

Wiki
Et siffer er et symbol som brukes i posisjonssystemer til angivelse av tall. I det desimale tallsystemet brukes sifrene 0-9, i det binære tallsystemet brukes sifrene 0 og 1, i det oktale tallsystemet brukes sifrene 0-7, og i det heksadesimale tallsystemet brukes sifrene 0-9 og A-F (eller a-f).

More examples
1.Men et foreløbig mål er jo å komme opp i det symbolske siffer 96, smiler informasjonssjef Arne Halvorsen.
2.Det blir 0,57 mm plass til hvert siffer og tegn.
3.Det går gjerne med åtte slike biter for å lagre et tegn, en bokstav eller et siffer.
4.Et kontonummer har elleve siffer samt to punktum.
5.For ti år siden, f.eks., klarte vi bare 7,5 siffer, selv når vi kladdet tre ganger med blyant.
6.Gjerpen vant med samme siffer i Skienshallen efter at Bækkelaget hadde enmålsledelse ved halvtid.
7.I den nærmeste omgangskrets forbeholder vi oss imidlertid retten til å sløyfe en del siffer i dagligtale.
8.Men la oss aldri glemme de mennesker, og menneskeskjebner, som skjuler seg bak hvert eneste siffer.
9.Men vi bryter hemningsløst journalistikkens krav om" hard facts", inntil fristens utløp røber vi ikke et eneste innsendt siffer.
10.Men vi kommer i beste fall til siffer 9, så er det stopp.
11.Som så mange år før - og som på så mange andre skoler - ble regnskuret omskapt til et miniatyrtivoli der det riktige siffer på et lodd eller en fulltreffer med en dartpil kunne gjøre skolebarna (og foreldrene) til lykkelige eiere av forskjellige gevinster : en kam, en kulepenn, kanskje sogar en bamse eller et sett kopper.
12.Sprint / Jeløy viser fortsatt solid form og vant med samme siffer borte mot Setskog.
13.Volleyballspillere i alle aldre, fra de som bare så vidt må ta i bruk to siffer for å fortelle hvor gamle de er, til tidligere storspillere som ikke riktig vil gi seg, selv om årene i antall ville være mer enn god grunn for å legge knebeskytterne på hyllen.
14.16 kuldegrader, forøvrig omtrent samme siffer som antall tilskuere, ga ekstremt trått føre.
15.Bak hvert siffer skjuler det seg en menneskelig fortvilelse som er så stor at både sovepiller, rottegift og renseveske blir brukt for å forsøke å gjøre slutt på den.
16.Bankkortets femte og sjette siffer i fødselsnummeret angir fødselsår, og dermed kundens alder, og det niende siffer angir vedkommendes kjønn.
17.De byene som har nødhjelpsnummer 001, 002 og 003 må således endre nummerets første siffer om de fortsatt skal benyttes, sier Veggan.
18.Det betyr at alle busser med første siffer en og to kjører ut / inn Drammensveien, henholdsvis til eller fra Bærum eller Asker.
19.Efter hvert siffer skuler han denne turisten innbitt inn i øynene, uten at denne effekten gjør noen synlig virkning.
20.Ett av SLs tiltak vil være tresifrede rutenumre for samtlige bussruter hvor første siffer skal angi hvilken del av Akershus man skal til.
21.Jeg står og plystrer lett henslengt, mens postsjefen slår ett og ett siffer til politiet.
22.Når Televerket bestemmer seg for å innføre 00 som førstesifre for utenlandsfjernvalg vil de lokale tresifrede numre muligens få et nytt siffer foran, uten at det pr. idag er tatt stilling til hvilket siffer det vil bli, opplyser Veggan.
23.Tallrekken på 11 siffer er ment som hjelp til identifisering av enkelte persondata.
Your last searches