Norwegian-Swedish translation of signal

 
 

Wiki
Signal (fra latin signum, «tegn») kan referere til: - Signal (biologi) - Signalstoff - Signal (kultur) - Nødsignal, innledning til en nødmelding - Pausesignalet og kjenningssignalet, signaler NRK brukte i forbindelse med sendingene i radio - Signal (informatikk) - Signal (teknikk) - Digital signalprosessor - Signaletterretning (SIGINT), en etterretningsdisiplin som baserer seg på oppfanging av signaler - Signal de Botrange, det høyeste punktet i Belgia - Signal Iduna Park, et fotballstadion i Tyskland - Signals, et album utgitt av bandet Rush - Signal (blad), et propagandablad utgitt av tyske Wehrmacht under andre verdenskrig.

More examples
1.Denne påstand ble begrunnet med at den vestlige pasifisme og slagordet" heller rød enn død" er uttrykk for verdioppløsning og nihilisme, og et signal til USSR om, at det vestlige menneske ikke lenger finner noe som gir livet mening.
2.Volstad jr." detonerte fem granater, som gjennom internasjonal avtale er signal til neddykkede ubåter om å komme til overflaten.
3.Bruk den om du vil.... men da jeg trakk ned rullegardinen, ga jeg samtidig signal til politiet om å gripe inn.
4.Det er vel et signal om at norsk miljøvernpolitikk er ganske bra, og at denne politikk har sikker plass i alle partiprogrammer, mente Randal.
5.Det har meg bekjent aldri skjedd før at et regnskap for hjemmet er blitt nektet godkjent, og vi betrakter det som et meget alvorlig signal om at her må vi være på vakt.
6.Dette er et klart signal til Sosialdepartementet om å ta denne type forebyggende helsearbeid alvorlig, påpeker stortingsrepresentant Christian Erlandsen (h) overfor Aftenposten.
7.Dette er et signal som viser at man begynner å se på barna som likeverdige mennesker, mener Grude Flekkøy.
8.Efter at Kirken først har tiet under denne rettssaken, og nå ikke gir oss den utstrakte hånd vi hadde håpet på, føler vi at vi har fått et nytt sterkt signal om at vi ikke er velkomne i Kirken.
9.Er dette et signal om en forestående liberalisering av alkohollovgivningen ?
10.Hensikten har fra vår side vært å gi bedriften et klart signal, uten at det samtidig gripes direkte inn i lønnsforhandlingene med absolutte krav, sier han.
11.I de" signal" jeg har snakket om, ligger der et rop om at man står overfor et menneske i nød, og det er en appell om hjelp.
12.Innstiller vi besøket, er det et signal om å fryse forbindelsene.
13.Men vi tar de andeler vi er blitt tildelt, som et signal om at man forsatt ønsker at Mobil skal være med i norsk oljevirksomhet, sier han.
14.Merknaden i budsjettet er et klart signal om at vi ønsker utbygging.
15.Mondale har sendt ut et svært viktig signal om i hvilken retning han ønsker å lede valget vårt.
16.Nå har vi fått et vidunderlig signal fra Gud om at rettferdigheten vil skje fyldest, legger han til.
17.Når Staten går inn som medeier i et stort industriprosjekt, blir dette vanligvis et signal til andre interessenter om at prosjektet er av overordnet samfunnsmessig betydning.
18.Når kan privatpersoner i Osloregionen få et signal som forteller at noen andre forsøker å ringe til deg mens du snakker i telefonen ? spør en leser, som blant annet har positive erfaringer fra slike systemer i USA.
19.Når kua kommer bort til foringsboksen (forstasjonen) utløses en porsjon ved hjelp av en impuls - et elektronisk signal som sendes ut fra en" transponder" - et halsbånd som hver ku bærer med seg hele tiden.
20.Opprettelsen er et signal om at vi er på offensiven, sa Bigset.
21.Permanent tørke og matvarekrise over store områder av verden er et livsviktig signal til handling.
22.Promillen var riktignok høy, og det var et skjerpende moment at gutten ikke stoppet på politiets signal.
23.Signal om yrkestilhørighet - ja.
24.Svikten i boligbyggingen og kravet om en bedre boligfinansiering bør være et signal om at kredittforeningene må overlates en langt større del av fremtidens boligfinansiering.
25.Tidligere regnet vi et høyt volum som et signal til en kursreaksjon, men nå ser vi det som et tegn på at det er mye penger i markedet, sier analytiker Dagfinn Hopsdal, finansanalytiker i Oslo Finans til Aftenposten.
26.Utspillet fra Norsk Lærerlag like før årsskiftet er et signal om at vi kan få en ny debatt om bruken av karakterer og eksamen.
27.Vi har nå valgt å gå ut fra den positive løsning at vi får beholde alle stillingene og sender ut et signal til alle etater om at stillingene skal fornyes, men tar da det forbehold at vi i løpet av dagen kanskje må tilbakekalle en del av stillingene.
28.Vi kunne fått samme effekt ved å gå inn i markedet for å påvirke kursene slik at indeksen steg, men vi har denne gang funnet det hensiktsmessig å gi et klart signal om hva vi har til hensikt å gjøre, sier han.
29.400 ungdommer var opptatt med å forankre stoffet i bunnen og på land - på gitt signal" utfoldet" Christos kjempeblomster seg, og de 11 øene ble forvandlet til en forunderlig og vakker vannliljedam.
30.Abonnenten vil på sin side bli varslet om at det ligger spesielle meldinger eller beskjeder og venter, ved hjelp av et signal på terminalen neste gang den tas i bruk.
Your last searches