Norwegian-Swedish translation of signalflagg

Translation of the word signalflagg from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

signalflagg in Swedish

signalflagg
allmenn? Signalflaggor
Similar words

 
 

Wiki
Signalflagg er en type flagg med en farge- og mønsterkombinasjon som angir en bestemt mening, gjerne bokstaver, tall eller en bestemt melding, som for eksempel et nødsignal. Signalflagg benyttes til sjøs, særlig innenfor sjøforsvaret. De maritime signalflaggene er i dag fastsatt internasjonalt.

More examples
1.Et større, sortnende bilde," Stormen", fremkaller suggestive assosiasjoner om panikk og kaos i kaldt storbymiljø, med heftig diagonal bevegelse nedover gjennom grelt gult lys og flagrende signalflagg mot funkisfasader og blåsorte bølgende menneskemasser.
2.Fem koselige turistbåter pyntet med farverike signalflagg klappet til kai og ga oss sammen med den deilige temperaturen et pust av sommer.
3.En gang heiste minesveiperen signalflagg, men eftersom det ble benyttet et ukjent flagg, kunne ikke svenskene tyde det eventuelle budskapet.
Your last searches