Norwegian-Swedish translation of sirkle

Translation of the word sirkle from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sirkle in Swedish

sirkle
bevegelseverb cirkla
Synonyms for sirkle
Anagrams of sirkle
More examples
1.500åringen Marthin Luther fortjener ikke ukritisk tilslutning,men han fanget et poeng som ennå gir mening:Siden Gud tar hånd om vår skjebne,blir vi fri til kjærlighet - til å gjøre det som er nødvendig for vår omverdens skyld.Bruker vi derimot kreftene på å sirkle oss selv,blir medmennesket middel heller enn mål og mister sin egenverdi.
2.Aas Andersen forteller at efterforskerne var i ferd med å sirkle inn drapsmannen - da de mest verdifulle opplysningene kom inn fra publikum.
3.En time efter at flyet skulle ha landet i Hongkong, fortsatte det imidlertid å sirkle over det tette skydekket, og noen hver begynte å ane at noe var alvorlig galt.
4.Kaprerne trodde først ikke de var kommet til den etiopiske hovedstaden, og beordret derfor kapteinen til å sirkle lavt over byen i lengre tid før han fikk lov til å ta flyet ned på den internasjonale flyplassen.
5.Og efterhvert som politimyndigheter blir flinkere til å sirkle inn sannsynlige skjulesteder, må det skaffes nye gjemmeplasser for de aktive terroristene.
6.Romfergen skal sirkle rundt Jorden12 ganger i nesten 320 kilometers høyde.
7.Umra omfatter blant annet at pilegrimen skal sirkle syv ganger rundt Kaba, helligdommen midt i Stormoskeen i Mekka, og tilbakelegge strekningen mellom to små høyder utenfor byen syv ganger.
8.VestTyskland har også tilført samarbeidsnettet verdifull erfaring når det gjelder å sirkle inn terrorister.
9.Dette er en roman om Oslo," skriver Tor Edvin Dahl i Romanen om Eva og lar jegfortelleren sirkle inn byen han vokste opp i, i slutten av førti og begynnelsen av femtiårene.
10.Anslagsvis regner man med at satellitten vil kunne sirkle i bane rundt Jorden i opptil 63 millioner år.
11.De kunne bare gi fra seg energi ved å" hoppe" fra bane til bane, ikke ved gradvis å sirkle seg inn mot kjernen.
12.Der kan det sirkle til noen måtte hente" kubene".
13.Efter å ha passert ØstFinnmark begynte de to efterretningsflyene å sirkle rundt noen fartøyer som lå 80 nautiske mil nordvest av Nordkapp.
14.Eller sirkle i kø over et av fire" ventepunkter".
15.Nevnte prosedyrer blir gjerne forsøkt flere ganger, og det fremre jagerflyet kan mellom hver gang sirkle rundt det fremmede flyet for så igjen å innta sin posisjon foran det.
16.Og den tror jeg pressen og vi andre må sirkle inn !
Similar words

 
 

sirkle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sirklesirklendesirklet
Indikative
1. Present
jegsirkler
dusirkler
hansirkler
visirkler
deresirkler
desirkler
8. Perfect
jeghar sirklet
duhar sirklet
hanhar sirklet
vihar sirklet
derehar sirklet
dehar sirklet
2. Imperfect
jegsirklet
dusirklet
hansirklet
visirklet
deresirklet
desirklet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sirklet
duhadde sirklet
hanhadde sirklet
vihadde sirklet
derehadde sirklet
dehadde sirklet
4a. Future
jegvil/skal sirkle
duvil/skal sirkle
hanvil/skal sirkle
vivil/skal sirkle
derevil/skal sirkle
devil/skal sirkle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sirklet
duvil/skal ha sirklet
hanvil/skal ha sirklet
vivil/skal ha sirklet
derevil/skal ha sirklet
devil/skal ha sirklet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sirkle
duville/skulle sirkle
hanville/skulle sirkle
viville/skulle sirkle
dereville/skulle sirkle
deville/skulle sirkle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sirklet
duville/skulle ha sirklet
hanville/skulle ha sirklet
viville/skulle ha sirklet
dereville/skulle ha sirklet
deville/skulle ha sirklet
Imperative
Affirmative
dusirkl
viLa oss sirkle
deresirkl
Negative
duikke sirkl! (sirkl ikke)
dereikke sirkl! (sirkl ikke)
Your last searches