Norwegian-Swedish translation of sitat

Translation of the word sitat from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sitat in Swedish

sitat
uttalenoun citat
Derived terms of sitat
Similar words

 
 

Wiki
Sitat er et litterært eller kunstnerisk fragment, større eller mindre, som gjengis fra en annen kilde. Sitatet er i de fleste tilfeller mer eller mindre uforandret, hvilket f.eks. skiller sitatet fra referaret.

More examples
1.Angående Jesu Kristi navn var dette et sitat av pastor Bratterud.
2.Dette er ett sitat fra det brevet som har vakt størst oppmerksomhet her i den" olympiske by".
3.Likeledes må den faktiske kunnskap som er ervervet kunne benyttes i den grad det upubliserte verk ikke siteres eller brukes på en slik måte som kan likestilles med sitat", sier retten.
4.Sitat E. Egeland.
5.Sitat slutt.
6.Velsignet er de saktmodige, for de skal arve jorden", sa Wheelock med et sitat fra Bergprekenen.
7.(Sitat fra s.
8.(Sitat slutt).
9.Jeg tillater meg å avslutte med et sitat fra Dee Browns bok," Begrav mitt hjerte ved Wounded Knee".
10.Menneskehetens egentlige problem er ikke ondskapen hos de få, men dumheten hos de mange som alltid er villig til å la seg imponere av maktutfoldelse, sier Inge Lønning med et sitat fra en tysk teolog som ble henrettet i 1945 efter attentatet på Hitler.
11.100 år er ingen alder, og jubeloldingen på Youngstorvet var bare såvidt over den store dagen da man slo til med" freske fraspark" i form av sitat fra en britisk politisk frende, Shirley Williams, ikke lenger i samme parti som en annen nær slektning av Arbeiderpartiet, Michael Foot.
12.Aftenpostens leder hevder at det er vedtatt å gi barnehavene en forankring i kristne grunnverdier... sitat :" på vanlig demokratisk vis".
13.Brurbergs og Ingebrigtsens sitat" å skrive så lite som mulig" er ikke hentet fra oss, og uttalelsen rommer etter vår mening noe helt annet enn det vi har oppfordret til - ikke pålagt.
14.Den samme lederen hevder videre at det ikke skal åpnes for en... sitat :" mer aktiv forkynnelse i de ordinære, offentlige barnehaver.
15.Det Virker flott som sitat i reklamemateriell.
16.Det er den engelske forsker Lloyd de Mause som har skrevet disse ordene, og det er et sitat som ofte gjengis når barndommens historie skal fortelles.
17.Det er heller ingen som har hevdet at" bruk av apotekførte midler til oppdrett av fisk har hittil skjedd uten kontroll" (sitat fra dir. Næss innlegg).
18.Det finnes da også i artikkelen sitat fra den tale han holdt i egenskap av ideologisk guru under Andropov.
19.Det holder for et sitat i en preken, men ikke for en samlet vurdering av deres innsats.
20.Det oppgis at Grunnlinjen er kostnadsberegnet til 590 millioner kroner, men (sitat)....
21.Det samme må gjelde alle andre artikler" basert på eller med sitat fra" selvbiografien sålenge saken varer.
22.Dette siste er direkte sitat.
23.En annen sak er at det ikke er lett å nå dit..." - (Sitat slutt.)
24.FADminister Gjertsen hevder at hun ikke har inntrykk av at... sitat :" noen gruppe har en følelse av at de nye reglene blir tredd nedover hodene på dem.
25.For ordens skyld opplyser vi at ovennevnte sitat er hentet fra Alf Kaarstvedts bok" Kampen mot parlamentarismen", og tingenes tilstand gjelder 1884.
26.Haakon Nord har satt utsagnet i hermetegn, så det må være ordrett sitat.
27.Han er sylskarp, intelligent, iskald reflekterende, meget selvbehersket, polemisk og en sitat og tallmagiker uten sidestykke.
28.Hans sitat fra regjeringen Harlem Brundtlands langtidsprogram for 198285 vitner klart om Arbeiderpartiets positive holdning til deres innsats.
29.I Dagbladets sitat står det at Treholt hadde jevnlige luncher med Titov fra 26. oktober 1976.
30.I et sitat fra Odd Solumsmoens artikkel i Nordisk Tidsskrift om norsk litteratur i 1983, referert i Eilif Straumes innlegg" Meninger og vågemot" i fredagens morgenutgave, var et par viktige linjer falt ut.
Your last searches