Norwegian-Swedish translation of sjekkblankett

Translation of the word sjekkblankett from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sjekkblankett in Swedish

sjekkblankett
bankbevegelsenoun blankocheck

 
 

More examples
1.Hydro har til og med sin egen sjekkblankett.
2.Samtlige norske banker vil i løpet av 1985 ta i bruk en ny, ensartet sjekkblankett.
Your last searches