Norwegian-Swedish translation of sjenere

Translation of the word sjenere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sjenere in Swedish

sjenere
allmennverb besvära
Synonyms for sjenere
More examples
1.At en liten, diskret hall skal kunne sjenere noen !
2.Broen blir liggende ca. tre meter over gangveien langs elvebredden, uten å sjenere hverken turgjengere eller kommunens anleggsmaskiner.
3.Det vil ikke sjenere Statistisk Sentralbyrå.
4.Det vil si han hørte hjemme blant de kunstnere som enten holdt opp å skrive eller skrev uten å sjenere de nazistiske myndigheter.
5.Jeg sjenere Dem vel ikke ?
6.Men det er også morsomt å spille forskjellige steder, mener både Martinsen og Borgersen, som trives med å spille i kafeteatre og ikke lar seg sjenere av folk som spiser og drikker under forestillingen.
7.A / S Veidekke skal bygge en omkjøringsvei under E 18 slik at anleggstrafikken ikke vil sjenere øvrig trafikk i fremtiden.
8.Aleppo fikk imidlertid rettet opp dette i det påfølgende svenske Derby, der Royal Scarlett rikting nok brøt nok en gang, men nå uten å kunne sjenere den norske hesten.
9.At det regner i London, behøver ikke sjenere den som har sniffende teaterpupiller.
10.De som ville presse seg sammen foran artisten kunne gjøre det uten å sjenere andre, vi andre så og hørte bra der vi satt.
11.Dette gjør at øverste etasje av trafikken vil sjenere beboerne minimalt på den største del av veien.
Similar words

 
 

sjenere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) sjeneresjenerendesjenert
Indikative
1. Present
jegsjenerer
dusjenerer
hansjenerer
visjenerer
deresjenerer
desjenerer
8. Perfect
jeghar sjenert
duhar sjenert
hanhar sjenert
vihar sjenert
derehar sjenert
dehar sjenert
2. Imperfect
jegsjenerte
dusjenerte
hansjenerte
visjenerte
deresjenerte
desjenerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde sjenert
duhadde sjenert
hanhadde sjenert
vihadde sjenert
derehadde sjenert
dehadde sjenert
4a. Future
jegvil/skal sjenere
duvil/skal sjenere
hanvil/skal sjenere
vivil/skal sjenere
derevil/skal sjenere
devil/skal sjenere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha sjenert
duvil/skal ha sjenert
hanvil/skal ha sjenert
vivil/skal ha sjenert
derevil/skal ha sjenert
devil/skal ha sjenert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle sjenere
duville/skulle sjenere
hanville/skulle sjenere
viville/skulle sjenere
dereville/skulle sjenere
deville/skulle sjenere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha sjenert
duville/skulle ha sjenert
hanville/skulle ha sjenert
viville/skulle ha sjenert
dereville/skulle ha sjenert
deville/skulle ha sjenert
Imperative
Affirmative
dusjener
viLa oss sjenere
deresjener
Negative
duikke sjener! (sjener ikke)
dereikke sjener! (sjener ikke)
Your last searches