Norwegian-Swedish translation of skakke

Translation of the word skakke from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skakke in Swedish

skakke
allmennverb luta
More examples
1.Falleferdige uthus, skakke naust og skranglende provisorier er det dessverre uhyggelig mange av, og rundt om ligger redskaper og avlagte båter og bruk.
2.Nei, nu vil vi sammen snakke, - men bare om løst og fast, og glemme det vrange og skakke, og alt som er sårt og hvast.
3.En teknikk vi av forståelige grunner ikke anvender for dem som ønsker en rask lunch, sier kjøkkensjef Bråthen og forteller at personalet nå slipper å bære seg skakke på tunge råvarer, som tidligere ankom en trapp lenger ned.
4.Byens efter sigende beste fiskerestaurant ligger malerisk til i et av de gamle Bryggehusene, med skjeve vegger og skakke gulv og med fotografier i ovale rammer av pene bergensere.
5.Det er behov for folk som kan rette opp det skakke og skjeve, som kan bidra til å gjøre leveforholdene bedre for alle mennesker i dette landet.
6.Du skakke plage en mann som har kjempet for sitt land, formaner Pappiret.
7.For en gangs skyld var partiet samlet om den felles fienden, den borgerlige samarbeidsregjeringen, som fikk ansvaret for alt det gale og skakke som skjer i samfunnet".
8.HUN folder hendene, og legger hodet på skakke som hun har for vane.
9.Han henter Oluflua i gangen og tar på seg vesten og legger hodet på skakke.
10.Intet fullkomment verk, men det rommer ungdommelig glede over det skrudde og skakke, der den vingler seg frem i et forsøk på å overføre småsyk amerikansk grøsserhumor til klodens bakside.
11.Men hvis man la hodet på skakke og prøvde å tenke en smule horisontalt, hva så ?
12.Mogens la hodet på skakke og armene i kryss over brystet.
13.Og det skakke ta meg mange dagene å samle ihop en dellegasjon.
14.Skakke og forskjellige er de alle sammen, det er noe av charmen.
15.Vi ble så vant til møkka at vi syns det var OK smiler Hagen, legger hodet på skakke og setter dådyrøynene med de svarte sminkeringene rundt rett i en stakkar.
16.Smøreriene skakke inn i mitt hus," kan hun si til venner.
17.Der har jeg forsøkt å se bort fra det vrange og skakke, sier Arvesen.
18.Vi Bechterewere skiller oss fra andre revmatikere ikke minst fordi vi kan usynliggjøre sykdommen og føre en tilsynelatende normal tilværelse - inntil sykdommen gjør oss stive og skakke.
19.De holdt på å le seg skakke da jeg kom med søknaden, forteller Solheim, som også selv har liten tro på at svaret blir ja.
20.Ikke siden slaget på Kalvøyskinnet i år 1192 da kong Sverre felte Erling Skakke.
21.Men når gjorde han spranget over til hoftene og kneleddene og de skakke og skjeve bena ?
22.Noen skjeve og skakke står der den dag idag, støttet av påler og med småbusker og planter groende i sprekkene.
23.skakke stoler og krakker i den lille fiskerlandsbyen Naoussa på øya Paros, er det de som preger havnen.
24.Skakke mye te føru mister jobben din.
Similar words

 
 

skakke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skakkeskakkendeskakket
Indikative
1. Present
jegskakker
duskakker
hanskakker
viskakker
dereskakker
deskakker
8. Perfect
jeghar skakket
duhar skakket
hanhar skakket
vihar skakket
derehar skakket
dehar skakket
2. Imperfect
jegskakket
duskakket
hanskakket
viskakket
dereskakket
deskakket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skakket
duhadde skakket
hanhadde skakket
vihadde skakket
derehadde skakket
dehadde skakket
4a. Future
jegvil/skal skakke
duvil/skal skakke
hanvil/skal skakke
vivil/skal skakke
derevil/skal skakke
devil/skal skakke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skakket
duvil/skal ha skakket
hanvil/skal ha skakket
vivil/skal ha skakket
derevil/skal ha skakket
devil/skal ha skakket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skakke
duville/skulle skakke
hanville/skulle skakke
viville/skulle skakke
dereville/skulle skakke
deville/skulle skakke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skakket
duville/skulle ha skakket
hanville/skulle ha skakket
viville/skulle ha skakket
dereville/skulle ha skakket
deville/skulle ha skakket
Imperative
Affirmative
duskakk
viLa oss skakke
dereskakk
Negative
duikke skakk! (skakk ikke)
dereikke skakk! (skakk ikke)
Your last searches