Norwegian-Swedish translation of skapende

Translation of the word skapende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skapende in Swedish

skapende
personadjective skapande
Synonyms for skapende
Similar words

 
 

More examples
1.Mange mennesker med høy IQ har f.eks. bare svakt utviklede skapende evner.
2.Alle mennesker er skapende i utgangspunktet.
3.Den egne kreative virksomhet legger jeg nå på hyllen og bruker det jeg måtte ha av skapende evner i den nye jobben.
4.Det er bl.a. å bruke metoder og teknikker som fremmer de skapende muligheter vi alle har i oss.
5.Det er en indre dynamikk hos alle skapende kunstnere, uavhengig av" budskap" og ideologi.
6.For oss som alltid har vært overbevist om at mennesker med ideer og tiltakslyst blir skapende og byggende bare de politiske myndigheter i holdning og handling er næringslivsvennlige, er denne utvikling av små og mellomstore bedrifter meget oppmuntrende.
7.I den skapende prosess er du med i et kollektiv av fagfolk, du er avhengig av så mange underveis.
8.Jeg er opptatt av å avskaffe alle de forhold som virker hemmende på menneske som et skapende vesen.
9.Jeg er stadig like overrasket over at mennesker som har vært utsatt for slike påkjenninger i det hele tatt har klart seg gjennom mange år med ofte skapende arbeidsinnsats gjennom denne tiden.
10.Med bakgrunn i troen på en personlig, levende og skapende Gud, tar vi avstand fra forskning som manipulerer med liv fra unnfangelsen til naturlig død.
11.Og en minsteporsjon jegbevissthet må alle skapende være utstyrt med ?
12.Oversetteren er skapende i sitt sprog, men med bundet mandat, skriver forfatteren, kritikeren og oversetteren Carl Hambro i dagens kronikk, hvori han tar for seg endel av de mange problemer en oversetter av en skjønnlitterær tekst stilles overfor - problemer som kan skifte fra sprog til sprog.
13.Scenografi er også skapende kunst, selv om man som utgangspunkt har en tekst.
14.Vi avviser resolutt all småaktig overvåkning av folk som er engasjert i skapende arbeide.
15.Vi har nå fått skatteregler som gjør at det går an å drive en skapende form for virksomhet.
16.Vi prøver å finne et kulturbegrep i et mylder og mangfold av skapende arbeide - fra brød og lefsebaking og barkebrødoppskrifter til kvinnelige malere og skulptører på 1400tallet, perlestikkersker på 1600tallet og 1700tallet eller den kvinnelige benskjærer på Island som skar en bispestav på 1200tallet.
17.Våre kvinner er sterke, selvstendige og skapende - og, ikke minst - det naturlige midtpunkt i familien.
18.16 kunsthåndverkere, 13 billedkunstnere eller 5 forfattere, totalt 6 skapende kunstnere.
19.90 år i mai og 75 år som skapende kunstner - det er sandelig ikke mange forunt.
20.Alle de fire utstillerne har arbeidet med fri, skapende fotografi som uttrykksmiddel i flere år.
21.Barnehaveloven sier at vi skal stimulere barna til å bli tolerante, skapende og selvstendige mennesker.
22.Beskjedent utvendig, men inne merker man skapende hender, dører som er dekorert og møblert og utstyr fra fjerne år.
23.Birgitte Grimstad går idag offentlig ut og forbyr NRK å spille hennes plater inntil utøvende kunstnere blir likestilt med skapende kunstnere.
24.Bjørg Aase Sørensen sier på Aftenpostens henvendelse at hun har fått anmodninger både fra kommuner, steder og bransjesammenslutninger om en videreføring og anvendelse av noe av det hun har fått frem i sin avhandling - sosial organisering og mennesket som en aktiv og skapende person i forhold til sin egen overlevelse.
25.Brøt godt og var også innimellom skapende.
26.De aksepterer at skapende kunst er noe som skjer inne i et menneske.
27.De bør sågar også gis mulighet til å bli aktive og skapende deltagere av sin egen kultur og historie.
28.De kommer som representanter for knowhow og teknologi på høyeste plan, som skapende og utøvende kunstnere, som idegivere og med investeringsevne.
29.De skal gjennomgående være slette tenkere, ofte ubehøvlet og mangelfulle i sin viden, vanskelige som personer - men de beste av dem altså skapende ?
30.De unge bør læres opp til å gjennomskue det dårlige, og heller selv få et aktivt og skapende forhold til video.
Your last searches