Norwegian-Swedish translation of skille av

Translation of the word skille av from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skille av in Swedish

skille av
romverb skilja av
Anagrams of skille av
Similar words

 
 

More examples
1.Vi hadde nok kunnet få en høyere pris for Aktietrykkeriet hvis vi hadde solgt til et annet trykkeri i Oslo, men helt siden arbeidet med å skille avis og siviltrykking begynte, har det vært forutsatt at et salg skulle godkjennes av de ansatte og arbeidsplassene sikres, sier Olsen.
2.Einar Olsen sier at salget av Aktietrykkeriet markerer slutten på det arbeidet som ble begynt for fem år siden med å skille avisvirksomhet og sivilproduksjon i det 100 år gamle selskap, Arbeiderbladet og Aktietrykkeriet.
Your last searches