Norwegian-Swedish translation of skinner

Translation of the word skinner from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skinner in Swedish

skinner
jernvognernoun räls
Synonyms for skinner
Similar words

 
 

More examples
1.De driver i skrivende øyeblikk med sydgående strøm, men solen skinner og det kan bli bedre.
2.Det funkler og skinner i gammelt og nytt glass i Drammens Museum, der de tre unge glasskunstnerne fra Berger i Østfold stiller ut i fornemt selskap med Nøstetangenglass.
3.I både bøker og radioreportasjer skinner ofte en lyrisk åre igjennom ?
4.Jeg er opptatt av kontrasten mellom myke og harde materialer, sier hun, og lar sollyset spille i kobbertråder som skinner over hvite tekstilflater.
5.Men solen skinner jo, sa Jeppesen.
6.Sola skinner igjen her, sa McCandless da han viste seg i lasterommet.
7.Å følge utviklingen har ofte vært som å se på et barometer som forteller at solen skinner, mens det i virkeligheten regner ute.
8.140 spesialbyggede vogner koster syv millioner kroner, og lignende summer skal brukes til nye skinner.
9.Andre konsekvenser, de som av B. F. Skinner kalles presentasjon av negative forsterkere, har derimot helt andre effekter.
10.At samtlige skinner nå er blitt lagt på plass på BAMs sviller, betyr ikke at togene kan begynne å rulle.
11.B. F. Skinner hevder, under stor motstand fra de fleste psykologer, at det er adferd og dens betingelser som må studeres mer inngående.
12.Bak - hos barna - skinner solen inn gjennom store, buede vinduer, rundt seg har de hardplast og skarpe kanter i hodehøyde og ingenting å rette nysgjerrigheten sin mot der de sitter trafikksikkert fastspent uten muligheter for å røre seg noe særlig.
13.Bare en dobbeltstemme hindret at Skinner ble valgt til nestformann i årets nyvalgte landsstyre.
14.Barna kan kjenne igjen bl. a. dagligstue med figurer, lastebil med tipp, kranvogn og tog med skinner.
15.Benkow understreker at man i dette spørsmålet må trå med varsomhet, og det skinner igjennom at den aggresjon han selv i sin oppvekst ble møtt med, og som han ikke vil komme inn på, ligger bak hans måte å opptre på overfor dagens rasediskriminering.
16.Benn og Skinner har i en årrekke samlet flest stemmer på landsmøtet ved valget til landsstyre.
17.Da hører jeg med ett det velkjente gåseropet ovenfra, og der kommer den første plogen denne våren, de lange vingene skinner i solen.
18.Da sporveien på midten av 1970tallet overtok driftansvaret, var de påkrevet med omfattende opprustning av såvel skinner som vognmateriell, og Tbane vogner begynte så smått å trafikkere linjen.
19.De innerste bladene har det som i et drivhus når solen skinner.
20.De skinner i den hete eftermiddagssolen.
21.Debbie Weinreis 23, Anita Skinner 13, Ruth Marit Øberg 12, Ruth Anita Johansson 8.
22.Debbie Weinreis 30, Ruth Marit Øberg 13, Anita Skinner 5, Ellen Kroge 4, Ruth Anita Johanson 2, SisselBrit Ranneklev 2.
23.Debbie Weinreis la inn 10 av 11, Ruth Marit Øberg alle sine 7 og Anita Skinner 6 av 8.
24.Den er malt på veggen, og spesialbelysning gir inntrykk av at det er solen som skinner.
25.Den er stor og flott og har mange saksiske minnesmerker, selv om den ikke kan skryte av merkverdigheter som f.eks. en prekestol på hjul og skinner, slik som St.Cuthbertkirken i Carlisle.
26.Den grå pelsen skinner så vakkert mot den sorte kjolen min.
27.Den minste bredden anbefales fordi det er den minste svingradius du får skinner til, den største fordi du helt sikkert blir nødt til å sette avsporede vogner på sporet igjen.
28.Den slags sprøyt skulle Skinner ha seg frabedt på et tidspunkt da klassekampen virkelig skyter fart i Storbritannia.
29.Der hvor solen skinner når vi går rundt og finteller minusgrader og har røde øreflipper.
30.Derfor mener vi i likhet med vår konkurrent at gullmedaljer er en bil verdt - og intet gull skinner slik som stafettjentenes.
Your last searches