Norwegian-Swedish translation of skipsled

Translation of the word skipsled from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skipsled in Swedish

skipsled
allmenn? farleden
Similar words

 
 

Wiki
Skipsled, skipslei eller sjøvei er en vannveier beregnet for skipstrafikk, oftest brukt av handelsskip. Vanligvis mener man de vannveiene som er oppmerket på sjøkart. Skipsleder er i dag vanligvis merket med fyr, lykter, staker m.m.

More examples
1.Mont Louis" seilte gjennom Kanalen, en høytrafikks skipsled, i en av de travleste helger i året.
2.Hvordan vurderer man muligheten for angrep fra en eventuell fiende, selv om forflyttingen skjer i indre skipsled ?
3.Gjenstanden beveget seg med 10 knops fart sydover i den indre skipsled en kilometer nord for Bessaker i Roan.
4.Likeså påpekte statsråden at sjøveisreglene fastslår at fartøyer som fisker ikke skal genere gjennomfarten for fartøyer som følger en regulert skipsled.
Your last searches