Norwegian-Swedish translation of skipsreder

Translation of the word skipsreder from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skipsreder in Swedish

skipsreder
nautisk - mannnoun skeppsredare
Similar words

 
 

Wiki
Skipsreder er betegnelsen på personer som eier og driver handelsfartøy. Det er også de som sender skipene ut på oppdrag og gir lønn til mannskapet. Også betegnelsen reder brukes om en skipsreder.

More examples
1.Direktøren (for verftet) talte ved en stor lunch som verftet ga i anledningen, og omtalte (Anders) Jahre som en skipsreder med høy stjerne i Belfast.
2.Germa Lionel" - skipet fra terrordramaet i Libya sist sommer - er solgt til selskapet Keplion International Inc. i Liberia, opplyser skipsreder Alf Mohn.
3.Slik advarte byråsjef Borger With i Handelsdepartementets kontrollkontor sin nyutnevnte statsråd, Arne Skaug, mot å inngå en" handel" med skipsreder Anders Jahre i i 1955.
4.Iver Chaser" var i ferd med å sette av losen, da man hørte et kraftig smell forut, sier skipsreder Jan A. Bugge, som også er ansvarlig for driften.
5.A / S Dyvi vil bli en helt sentral pilar i hele Dyvigruppen, sier skipsreder JanErik Dyvi til Aftenposten.
6.Avtalen mellom de tidligere eiere av RVL, Bergenske og Nordenfjeldske dampskipsselskaper, og NCL er underskrevet av alle parter, sier skipsreder Knut Utstein Kloster til Aftenposten.
7.Bermudarederen, skipsreder Erling Næss, har nylig gått inn for et internasjonalt skipsregister for norske rederier som driver i utlandet og som ønsker å seile under norske flagg.
8.Braathens SAFE er en hard negl å forhandle med, og jeg er glad for å kunne meddele skipsreder Bjørn Braathen at han nu har fått et bedre fly enn det han bestilte for fire år siden.
9.Denne avtalen utvider vårt engasjement vesentlig innen bulkfart, sier skipsreder Petter Sundt i Bergesenrederiet til Aftenposten.
10.Det er klart at vår form er for ukonvensjonell for enkelte i shippingmiljøet, sier skipsreder Sven Sejersted Bødtker.
11.Det er nødvendig med en konsolidering og effektivisering av innsatsen, sa presidenten i Rederiforbundet, skipsreder Wollert Hvide, på en pressekonferanse tirsdag, i anledning av Rederiforbundets 75års jubileum.
12.Det foreligger ingen planer i ledelsen i Sig. Bergesen d.y. & Co.selskapene Bergehus og Sigmalm om private oppkjøp av aksjer i de to selskapene, sier skipsreder Petter Sundt i Sig. Bergesen d.y. & Co. til Aftenposten.
13.Det foreligger intet grunnlag for en eventuell konkursbegjæring mot K / S A / S Vinga Shipping, som er et heleid datterselskap av Parley Augustsson & Co., sier skipsreder Parley Augustsson til Aftenposten.
14.Det rederiet arbeider med, må gjøres godt og helst bedre enn andre gjør det, sier skipsreder Atle Jebsen i A / S Kristian Jebsens Rederi.
15.En skipsreder bodde her tidligere, og firmaet hans leier nå ut.
16.Formannskapet besluttet å anvende kr. 120 000 fra Skipsreder Engelhardt Egers Fond til sluttføring av parkeringsplassen ved Halvdan Svartes gate med omgivelser.
17.Frem mot leveringen i 1986 vil vi gå ut med aktiv markedsføring av riggen i Norge, Canada og Storbritannia, opplyser skipsreder Peter T. Smedvig.
18.Hva ville du gjøre hvis du fikk et sabbatsår, et år hvor du ikke skulle være skipsreder, men kunne gjøre noe helt annet ?
19.Ingen kan være helt fornøyd, alle parter har gitt noe og alle har fått noe, sier skipsreder Fred. Olsen (bildet).
20.Jeg besluttet å satse på en karriere i skipsfartsnæringen meget tidlig, sier skipsreder JanErik Dyvi.
21.Jeg er ikke interessert i bare et tillitsverv, sier skipsreder Tharald Brøvig.
22.Jeg har stor respekt for dem som gjør noe for andre og setter fremdeles idealisme høyt, sier skipsreder Knut Kloster.
23.Jeg vet ikke hvilken betydning den avtalen som ble inngått i Libya for å få frigitt" Germa Lionel" kan få for vårt rederi, sier skipsreder Alf Mohn til Aftenposten.
24.Kort fortalt var han kjøpmann, eksportør, skipsreder, bergverks og sagbrukseier fra Trondheim.
25.Mellom 30 og 40 millioner dollar kommer paviljongen på, lyder det fra skipsreder Kloster, og i neste øyeblikk tordnet det fra skorstenen på hans stolthet, S / S" Norway".
26.Norsk industri er sikret oppdrag for over 500 millioner norske kroner i prosjektet, opplyser skipsreder Terje Mikalsen i Mosvolds Rederi til Aftenposten.
27.SSB Invest A / S vil bli tatt opp til notering på meglerenes kursliste på Oslo Børs fra 7. mai, opplyser skipsreder Sven Sejersted Bødtker til Aftenposten.
28.Selskapet kommer fortsatt til å være knyttet til vår organisasjon, uttaler skipsreder Dyvi.
29.Vi har fortsatt ikke hørt noe fra skip og besetning, og vi har nå fått antydninger om at skipet er forflyttet fra kai til reden utenfor Tripoli, sier skipsreder Alf Mohn til Aftenposten.
30.Vi har her fått sydd sammen et fulltegningsgarantikonsortium, og riggen er garantert fulltegnet, sier skipsreder Smedvig.
Your last searches