Norwegian-Swedish translation of skjefte

Translation of the word skjefte from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjefte in Swedish

skjefte
allmennverb lagra
Synonyms for skjefte
More examples
1.Formannen i Valdres pelsdyravlslag, Ola K. Skjefte fra Vang, mener at klimaet i området egner seg godt for pelsdyr.
2.Valdres pelsdyravlslag har 121 medlemmer, og denne næringen er fin å kombinere med jordbruk, sier Skjefte.
Similar words

 
 

skjefte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skjefteskjeftendeskjeftet
Indikative
1. Present
jegskjefter
duskjefter
hanskjefter
viskjefter
dereskjefter
deskjefter
8. Perfect
jeghar skjeftet
duhar skjeftet
hanhar skjeftet
vihar skjeftet
derehar skjeftet
dehar skjeftet
2. Imperfect
jegskjeftet
duskjeftet
hanskjeftet
viskjeftet
dereskjeftet
deskjeftet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skjeftet
duhadde skjeftet
hanhadde skjeftet
vihadde skjeftet
derehadde skjeftet
dehadde skjeftet
4a. Future
jegvil/skal skjefte
duvil/skal skjefte
hanvil/skal skjefte
vivil/skal skjefte
derevil/skal skjefte
devil/skal skjefte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skjeftet
duvil/skal ha skjeftet
hanvil/skal ha skjeftet
vivil/skal ha skjeftet
derevil/skal ha skjeftet
devil/skal ha skjeftet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skjefte
duville/skulle skjefte
hanville/skulle skjefte
viville/skulle skjefte
dereville/skulle skjefte
deville/skulle skjefte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skjeftet
duville/skulle ha skjeftet
hanville/skulle ha skjeftet
viville/skulle ha skjeftet
dereville/skulle ha skjeftet
deville/skulle ha skjeftet
Imperative
Affirmative
duskjeft
viLa oss skjefte
dereskjeft
Negative
duikke skjeft! (skjeft ikke)
dereikke skjeft! (skjeft ikke)
Your last searches