Norwegian-Swedish translation of skjende

Translation of the word skjende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skjende in Swedish

skjende
bruddverb skända
Synonyms for skjende
More examples
1.DETTE er å skjende den dåd som invasjonsdagenes helter utførte.
2.Fru Gandhi gjorde sitt livs feilgrep da hun gav ordre om å skjende vårt tempel.
Similar words

 
 

skjende as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skjendeskjendendeskjendet
Indikative
1. Present
jegskjender
duskjender
hanskjender
viskjender
dereskjender
deskjender
8. Perfect
jeghar skjendet
duhar skjendet
hanhar skjendet
vihar skjendet
derehar skjendet
dehar skjendet
2. Imperfect
jegskjendet
duskjendet
hanskjendet
viskjendet
dereskjendet
deskjendet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skjendet
duhadde skjendet
hanhadde skjendet
vihadde skjendet
derehadde skjendet
dehadde skjendet
4a. Future
jegvil/skal skjende
duvil/skal skjende
hanvil/skal skjende
vivil/skal skjende
derevil/skal skjende
devil/skal skjende
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skjendet
duvil/skal ha skjendet
hanvil/skal ha skjendet
vivil/skal ha skjendet
derevil/skal ha skjendet
devil/skal ha skjendet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skjende
duville/skulle skjende
hanville/skulle skjende
viville/skulle skjende
dereville/skulle skjende
deville/skulle skjende
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skjendet
duville/skulle ha skjendet
hanville/skulle ha skjendet
viville/skulle ha skjendet
dereville/skulle ha skjendet
deville/skulle ha skjendet
Imperative
Affirmative
duskjend
viLa oss skjende
dereskjend
Negative
duikke skjend! (skjend ikke)
dereikke skjend! (skjend ikke)
Your last searches