Norwegian-Swedish translation of skogindustri

Translation of the word skogindustri from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skogindustri in Swedish

skogindustri
allmenn? Skogsindustri

 
 

More examples
1.For næringslivet, spesielt skogbruk og skogindustri, vil det ikke være tilstrekkelig med kun en heving av akseltrykket på riksveiene, også fylkesveiene inngår ofte i viktige trans portruter.
2.Han ser det som en fordel at andre enn skogbrukets kvinner og menn skal eie og bestemme alt i norsk skogindustri.
3.Men Lindseth så også nødvendigheten av å gi vår skogindustri en ny struktur.
4.Mens det foreløbig skjer lite for å få en bedre struktur i norsk skogindustri, har Stora Kopparberg i Sverige kjøpt Billerud.
5.Oljeindustri, skipsbygging, vannkraft, fiskeri og skogindustri.
6.Svensk skogindustri lever godt efter devalueringen av den svenske krone.
7.Fordi den omstrukturerte, rasjonelle norske skogindustri er en stor forbruker av kraft, er vår organisasjon sterkt opptatt av både krafttilførsel og pris, sa Holland.
8.Vi som arbeider i skogindustri synes det er meget spennende, sa Etholm, som beklaget at kvalifisert arbeidskraft, f.eks. ingeniører, ikke forstår dette.
9.ASSI - AB Statens Skogindustri - vil konsentrere virksomheten om papir, emballasje og sagbruksprodukter og avtalen med Moelven er derfor uttrykk for konsernets strategi.
10.Den årlige stormønstringen for skogbruk og skogindustri," Skog og Tre", er iår lagt til Trondheim med et program som favner langt utover skogbrukernes egne rekker.
11.Norsk skogindustri konkurrerer med tilsvarende industri i verden forøvrig, og i slikt selskap lar det seg ikke gjøre å føre noen særnorsk politikk.
12.Papirindustriens Sentralforbunds ledelse opplyste ellers at 1985 blir et bra år for norsk skogindustri, bortsett fra cellulosedelen.
13.Seip var glad for at" Skog og Trës formann Lars T. Bjella slo til lyd for et sterkere engasjement for norsk og nordisk skogbruk og skogindustri.
Your last searches