Norwegian-Swedish translation of skredderere

Translation of the word skredderere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skredderere in Swedish

skredderere
allmennverb skräddarsy
Similar words

 
 

skredderere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skredderereskreddererendeskredderert
Indikative
1. Present
jegskreddererer
duskreddererer
hanskreddererer
viskreddererer
dereskreddererer
deskreddererer
8. Perfect
jeghar skredderert
duhar skredderert
hanhar skredderert
vihar skredderert
derehar skredderert
dehar skredderert
2. Imperfect
jegskreddererte
duskreddererte
hanskreddererte
viskreddererte
dereskreddererte
deskreddererte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skredderert
duhadde skredderert
hanhadde skredderert
vihadde skredderert
derehadde skredderert
dehadde skredderert
4a. Future
jegvil/skal skredderere
duvil/skal skredderere
hanvil/skal skredderere
vivil/skal skredderere
derevil/skal skredderere
devil/skal skredderere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skredderert
duvil/skal ha skredderert
hanvil/skal ha skredderert
vivil/skal ha skredderert
derevil/skal ha skredderert
devil/skal ha skredderert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skredderere
duville/skulle skredderere
hanville/skulle skredderere
viville/skulle skredderere
dereville/skulle skredderere
deville/skulle skredderere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skredderert
duville/skulle ha skredderert
hanville/skulle ha skredderert
viville/skulle ha skredderert
dereville/skulle ha skredderert
deville/skulle ha skredderert
Imperative
Affirmative
duskredderer
viLa oss skredderere
dereskredderer
Negative
duikke skredderer! (skredderer ikke)
dereikke skredderer! (skredderer ikke)
Your last searches