Norwegian-Swedish translation of skrive ned

Translation of the word skrive ned from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skrive ned in Swedish

skrive ned
finansverb skriva ned
Synonyms for skrive ned
Anagrams of skrive ned
Similar words

 
 

More examples
1.Det meget få vet, sier Albert Greiner, som ifjor utga boken" Martin Luther, en sannhetens forkjemper", - er at fra det øyeblikk Luther begynte å skrive ned sine" kjetterske" tanker, ble han oversatt og utgitt i Frankrike.
2.Underveis skal vi skrive ned våre opplevelser og lage stoff til vår skipsavis, sier Mariann.
3.Andrej Sakharov begynte å skrive ned sine tanker som ble spredt, men dessverre mest i Vest.
4.Arne Moi som skrev" Leiren" om fangeleiren Belsen, fortalte selv at han klarte ikke å skrive ned sine opplevelser før flere år var gått, og har man lest boken hans forstår man det godt.
5.Arthur Berg snakker som Vøringsfossen og uttrykker medlidenhet med en som skal skrive ned alle hans utsagn - kirkeklokkene lyder fremdeles og på lederplass i Dagen fortsetter redaktøren sitt korstog for Bratterud under titelen" Tal Gud, din tjener hører".
6.Det kan også komme på tale å skrive ned landets valuta.
7.Efter press fra Electrolux har bankene nå gått med på å skrive ned sine fordringer med 30 prosent.
8.Endelig lar RVO erfarne censorer vurdere et utvalg av eksamensbesvarelser - og skrive ned sine erfaringer efter dette.
9.Gå til ordføreren med følgende anekdote som jeg nå skal skrive ned for Dem.
10.Ikke alt lot seg skrive ned på noteark - fordi rytmikken hele tiden skifter.
11.JEG vil skrive ned noen tanker som en gang ble ført til meg av vinden eller av ilden ikke vet jeg.
12.Jeg ventet til han fikk tak i en blyant slik at han kunne skrive ned adressene.
13.Og hvordan kan man skrive ned en fingerlek på et stykke papir ?
14.Statsminister Steingrimur Hermansson sa mandag kveld at de store lønnsforhøyelsene tidligere denne måneden hadde tvunget regjeringen til å skrive ned kroneverdien.
15.Vi oppfordrer også deltagerne til å skrive ned hva de vil trene på og utarbeide egne løsninger.
16.Winston Churchills ord om å skrive ned det man har på hjertet på ett A 4ark, har fortsatt sin gyldighet.
17.Kan jeg få skrive ned teksten ?
18.Bruk fem minutter på å skrive ned alt du vet om emnet.
19.Det at reseptoverføringen nå kan skje via telefax i stedet for pr. telefon, betyr at farmasøyten ikke lenger behøver å heftes med en rekke telefonsamtaler der de selv må skrive ned alt legen sier.
20.Foreldrene er med på å veie og måle barna sine og skrive ned i helsekortene ting som har vært spesielle med deres barn siden sist.
21.Jeg prøver å skrive ned status for å få orden på sakene igjen, fungere normalt.
22.Jeg skal skrive ned det jeg skal si, men får først se om andre holder tale.
23.Når USA blir tvunget til å skrive ned dollaren, vil den kanskje øke noe i substans, men tilliten til dollaren vil reduseres.
24.Når de i gruppene har snakket sammen, blir de ofte bedt om å skrive ned noen av de tanker og følelser de sitter igjen med, og i disse dager sender Luther forlag ut en liten bok der noe av hva deltagerne har skrevet er samlet og redigert av Jan P. Hagberg.
25.Så en dag bestemte jeg meg til å skrive ned noe.
26.Ta deg av og til bryderiet med å skrive ned noen av drømmene dine, råder Jon Tolaas.
27.To av de som hevder å ha vært utsatt for mest vold, skal skrive ned sine opplevelser.
Your last searches