Norwegian-Swedish translation of skrivende

Translation of the word skrivende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skrivende in Swedish

skrivende
journalismenoun skrivande
Derived terms of skrivende
Anagrams of skrivende
Similar words

 
 

More examples
1.Alt en skrivende kvinne gjorde i den tiden ble oppfattet som anstøtelig.
2.De driver i skrivende øyeblikk med sydgående strøm, men solen skinner og det kan bli bedre.
3.Den skrivende bruker sitt jeg, ikke som program, tror jeg, jeget manifesterer seg først og fremst i den dynamikk som driver en frem til skriveprosessen.
4.Det var strevsomme år, men nå er jeg takk og pris tilbake igjen som skrivende, sier hun og kaller seg selv visuell reporter.
5.For festskrift er jo en heder som pleier å bli skrivende personer til del.
6.Har du aldri misunt mannen din fordi han har kunnet være skrivende på heltid, mens du har måttet stelle hus og barn ved siden av skrivingen ?
7.Jeg kommer i alle fall aldri tilbake i avis som skrivende journalist.
8.Skrivende folk tar kanskje feil av fostervann og tidevann, parerer Liv raskt.
9.Var dere begge skrivende da dere møtte hverandre ?
10.Vi har allikevel en skrivende stand som avlyder første pip av hundefløyten.
11.Vi ønsker å skape en renessanse for det romantiske eventyret, og utfordrer derfor norske forfattere og andre skrivende til å prøve seg.
12.... hvor det mest sommerlige - i skrivende, regnværsdryppende øyeblikk, er Continentals sommermeny.
13.Akkurat i skrivende øyeblikk er det litt mørkt og vanskelig for meg.
14.Arbeidet pågår fra ca. klokka fire om eftermiddagen til klokka åtteni og kvelden og har vart i snart 14 dager og i skrivende stund er det fremdeles i gang.
15.At Odd Eidem erter på seg folk, og ikke minst skrivende kolleger, er efterhvert vanlig.
16.At en forfatter eller dikter ikke hører hjemme på en bestemt politisk fløy, inntar standpunkter som er uavhengig av ideologiske overveielser, skulle egentlig være en selvfølge å akseptere i en krets av skrivende kunstnere.
17.Av hensyn til sin helse vil han være fri fra det daglige ansvar i ledelsen og fortsette i redaksjonen som skrivende medarbeider.
18.Begge de skrivende herrer må gjerne gå inn for rentetak.
19.Bildende kunst betyr i det hele tatt meget for meg, som for mange andre skrivende mennesker.
20.Blottelsessystemet kunne være like effektivt, her ble det rettet et angrep mot den skrivende kvinnen for å skremme henne tilbake til tausheten.
21.DET Bratteli og jeg først og fremst har felles, er at vi begge er skrivende mennesker.
22.Dag Solstad er et skrivende menneske, det muntlige er ikke hans medium.
23.De siste fem årene har hun vært skrivende på heltid.
24.Den harde kulturelle tilstramningen var begynt, efter den frodige eksperimentperioden, både i skrivende og bildende kunst i de første årene efter revolusjonen.
25.Denne anledningen frister meg imidlertid til å trekke frem i et aldri så lite overlys nettopp den skrivende Zapffe - det ordglade og det ordkritiske menneske, som i sitt særegne sprog kanhende finner et tilsvarende fotfeste som fjellklatreren famler efter i bergveggen.
26.Dermed blir det omkamp, men tidspunktet for den er i skrivende stund ikke endelig fastsatt.
27.Det Norske Samlaget har samlet endel av hans artikler fra noen av bøkene, delvis omarbeidet av den meget produktive forfatteren, som kan få yngre folk av det skrivende slag til å bli andpusten ved tanken på å holde tritt langt opp i støvets år...
28.Det blir utgitt et litterært magasin hvor studenter med skrivende trang, poeter og prosaister, kan få utfolde seg.
29.Det er et skrivende menneske som portretterer et annet skrivende menneske.
30.Det er i skrivende stund ikke besluttet å tillate et slikt kontor.
Your last searches