Norwegian-Swedish translation of skrukketroll

Translation of the word skrukketroll from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skrukketroll in Swedish

skrukketroll
allmenn? gråsuggor

 
 

Wiki
Skrukketroll (Oniscidea), også kalt kaffebiller, munkelus og tussalus (på vestlandet), flasketroll (på sørlandet), er små krepsdyr som lever på land, og er en delgruppe av tanglus, Skrukketrollene utgjør en stor gruppe på omtrent 3 800 arter. Enkelte arter finnes bare i fjæra, men noen lever helt på land slik som de to vanlige kjellerskrukketroll og murskrukketroll.

More examples
1.Hvem har ikke ønsket seg et strykejern iblant, når de nystrøkne, omhyggelig brettede ferieplaggene kommer ut av kofferten som rene skrukketroll ?
Your last searches