Norwegian-Swedish translation of skrumpe

Translation of the word skrumpe from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skrumpe in Swedish

skrumpe
allmennverb skrumpna
Synonyms for skrumpe
Derived terms of skrumpe
More examples
1.Vi må imidlertid bare se i øynene at dette hjemmemarkedet vil skrumpe inn.
2.En liten trøst er det at fedrene betaler 16 000 kroner for et godt lokomotiv og mer for sjeldne samlermodeller - men samtidig betyr kraftig synkende barnetall at markedet kan komme til å skrumpe.
3.Fru Nilsens stemme er is og honning, noe som får herr Nilsen til å skrumpe.
4.Hvis det skulle oppstå en premiereduksjon tilsvarende den vi nå har sett, er det fare for at troverdigheten til forsikringsnæringen ville skrumpe inn.
5.Men det har ikke antydet at dets store energireserver vil skrumpe inn til det nivå Hewett antydet.
6.Så lot man den forvokste yngling skrumpe, eller i det minste stanse i veksten.
7.Så lunter familien videre og vi forflytter oss opp i det enmotors Cessnaflyet og titter ned på Kong Vinters hvite snerike, som er i ferd med å skrumpe ganske kraftig inn.
8.Teknologisk har Vesten et forsprang, selv om dette later til å skrumpe inn.
9.Men den lange veien frem er i ferd med å skrumpe noe inn, forsikrer slalåmtrener Tor Grindaker på telefonen fra VM i Bormio.Nordmennene har markert seg positivt spesielt i utfor, men også Jon Skajems 21. plass i storslalåm virker oppløftende.
10.Derimot er det bevist at alkoholmisbruk påvirker hjernen, slik at den på samme måte som leveren kan skrumpe inn.
11.Derimot er det ikke tvil om at alkoholmisbruk påvirker hjernen, slik at den liksom leveren kan skrumpe inn.
12.Efter Kulturrådets innkjøp begynner opplaget å skrumpe inn.
13.Men mange bedrifter har problemer, og noen bransjer skal fortsatt skrumpe inn.
14.Oljepenger kan skrumpe inn, og hva da ?
15.Områdene med naturlige økosystemer vil fortsette å skrumpe inn, og menneskeskapte økosystemer vil utvides på grunn av befolkningspress, fastslår FAO.
Similar words

 
 

skrumpe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) skrumpeskrumpendeskrumpet
Indikative
1. Present
jegskrumper
duskrumper
hanskrumper
viskrumper
dereskrumper
deskrumper
8. Perfect
jeghar skrumpet
duhar skrumpet
hanhar skrumpet
vihar skrumpet
derehar skrumpet
dehar skrumpet
2. Imperfect
jegskrumpet
duskrumpet
hanskrumpet
viskrumpet
dereskrumpet
deskrumpet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde skrumpet
duhadde skrumpet
hanhadde skrumpet
vihadde skrumpet
derehadde skrumpet
dehadde skrumpet
4a. Future
jegvil/skal skrumpe
duvil/skal skrumpe
hanvil/skal skrumpe
vivil/skal skrumpe
derevil/skal skrumpe
devil/skal skrumpe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha skrumpet
duvil/skal ha skrumpet
hanvil/skal ha skrumpet
vivil/skal ha skrumpet
derevil/skal ha skrumpet
devil/skal ha skrumpet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle skrumpe
duville/skulle skrumpe
hanville/skulle skrumpe
viville/skulle skrumpe
dereville/skulle skrumpe
deville/skulle skrumpe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha skrumpet
duville/skulle ha skrumpet
hanville/skulle ha skrumpet
viville/skulle ha skrumpet
dereville/skulle ha skrumpet
deville/skulle ha skrumpet
Imperative
Affirmative
duskrump
viLa oss skrumpe
dereskrump
Negative
duikke skrump! (skrump ikke)
dereikke skrump! (skrump ikke)
Your last searches