Norwegian-Swedish translation of snobbet

Translation of the word snobbet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snobbet in Swedish

snobbet
allmenn? snobbig
Synonyms for snobbet
Derived terms of snobbet
Similar words

 
 

More examples
1.De var meget snobbet kledd og skilte seg ut fra den meget fattige og slitne lokalbefolkningen, som ikke hadde noen sympati for dem.
2.Fr. Ellertsen synes nok det kan virke litt snobbet her, men det hører nå med til denne bransjen, som han sier.
3.Noen finner henne kan hende litt snobbet - men hun har mye humor.
4.Tennis, som for ikke så mange år siden ble sett på som en snobbet form for fritidsaktivitet, har efterhvert utviklet seg i retning av å bli en ny folkesport.
Your last searches