Norwegian-Swedish translation of sosialisere

Translation of the word sosialisere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sosialisere in Swedish

sosialisere
ekonomisk politikkverb socialisera
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiets målsetning er pånytt å sosialisere forretningsbankene.
2.Det fremstilles slik at vi i SV vil sosialisere alt - at folk ikke skal få ha egen bedrift engang.
3.I perioder får man inntrykk av at sentrale representanter for Arbeiderpartiet har som mål å sosialisere bedriftslivet, sier Kraby.
4.I virkeligheten bruker man aksjeeierens penger på å sosialisere bedriftene.
5.Dersom de ikke bidrar til å hindre en for sterk konsentrasjon innen finansinstitusjonene, kan de ikke forundres dersom sosialistene i neste omgang finner god grunn til å sosialisere hele bank og kredittvesenet.
6.Fra salen så man med uro på kommunenes mulighet til helt ut å sosialisere fysioterapeutvirksomheten.
7.Selv om vi har valgt å sosialisere så å si hele helsevesenet, bør vi tilstrebe et produksjonsnivå for sektoren av samme størrelsesorden som hvis markedet fikk bestemme.
Your last searches