Norwegian-Swedish translation of spedalskhet

Translation of the word spedalskhet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spedalskhet in Swedish

spedalskhet
medisinnoun spetälska
Similar words

 
 

Wiki
Spedalskhet, også kalt Hansens sykdom eller lepra (det vitenskapelige navnet), er en infeksjonssykdom forårsaket av lepra-basillen Mycobacterium leprae. Bakterien ble første gang beskrevet i 1873 av den norske legen Gerhard Henrik Armauer Hansen, og dette var første gang en mikroorganisme ble identifisert som årsak til en kronisk sykdom, og andre gang for en sykdom i det hele tatt. Spedalskhet affiserer særlig hud og nerver, infeksjonen kan behandles, men følgetilstandene er kroniske.

More examples
1.Den 30. januar vil Den internasjonale lepradag bli markert i de land der spedalskhet er et helseproblem, men også en rekke andre land bruker dagen på forskjellige måter til å henlede oppmerksomheten på at det ennå finnes bortimot 20 millioner spedalske i verden.
2.Den kommer til å påvirke samfunnene, menneskene og kulturelle mønstre på samme måte som de historiske pest, spedalskhet og syfilisepidemiene, sier professor Wigzell.
3.Sykdommen bidrar til å isolere pasienten som støtes ut i en tilværelse av spedalskhet, mente Gr
Your last searches