Norwegian-Swedish translation of spionasje

Translation of the word spionasje from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spionasje in Swedish

spionasje
allmennnoun spioneri
Synonyms for spionasje
Similar words

 
 

Wiki
Spionasje er informasjonsinnsamling fra åpne og lukkede kilder som utføres i hemmelighet. Spionasje utføres på mange forskjellige måter og av mange entiteter. Spionasje utføres av både stater, selskaper, organisasjoner av ulike slag og av enkeltpersoner.

More examples
1.Det at Norge utviser russere som driver aktiv spionasje mot Norge rettferdiggjør ingen mottiltak fra Sovjets side.
2.Det er ganske anerkjent at en slik spionasje egentlig er ganske nyttig for alle parter.
3.Germa Lionel" ble som kjent tatt i arrest i Libyas hovedstad Tripoli 10. mai. Mannskapet ble beskyldt for spionasje og våpensmugling.
4.Ikke noe samfunn kan gardere seg 100 pst. mot spionasje.
5.Selv om vi aksepterer at spionasje er noe vi ikke slipper unna, den hører til i en verden som ikke alltid er like vakker, så må det gjøres klart for SovjetUnionen at informasjonene koster mer enn det Arne Treholt har fått utbetalt".
6.Selvfølgelig brukes den amerikanske romfergen til spionasje.
7.Spionasje driver både Churchill og Hitler, så den ene er ikke bedre enn den andre.
8.Spionasje er jo noe som begge supermaktene driver med, så den ene er ikke bedre enn den andre.
9.Betyr det at regjeringen er rede til å tiltale folk for spionasje hver gang de lekker til pressen.
10.De fleste forbinder spionasje med Forsvaret og tror at det bare er militære opplysninger som er målet for utenlandsk efterretning.
11.Den greske regjering kjente overhodet ikke til Treholts aktivitet før det ble kjent at han var arrestert og siktet for spionasje.
12.Det har lenge vært en utbredt misforståelse at spionasje og sabotasje utelukkende er rettet mot Forsvaret.
13.En melding om at det drives spionasje med utgangspunkt i Konela Norge Bil A / S har naturlig nok skapt sterke reaksjoner blant de norske ansatte.
14.Er vi for godtroende i forhold til mulighetene for spionasje i norske bedrifter ?
15.Jeg er overrasket over at det har tatt nesten åtte måneder før det ser ut til å ha lykkes å få formidle til det norske folk at jeg aldri har tilstått spionasje, skriver den spionsiktede Arne Treholt i et brev til avisen Hadeland.
16.Motivet for å drive spionasje vil være avgjørende for hvordan en spion opplever presset ved å spille to forskjellige roller samtidig.
17.Slike tiltak vil legalisere spionasje og oppmuntre til mistenksomhet, skriver TASS i sin kommentar.
18.Abouchar ble benådet av president Babrak Karmal torsdag, efter at han i forrige uke ble dømt til 18 års fengsel for spionasje og ulovlig innreise i Afghanistan.
19.Abouchar ble forhørt av høyere sovjetiske offiserer, overlevert til afghanerne og dømt til 18 års fengsel for spionasje.
20.Allerede for vel 10 år siden ble Beljajevs navn som KGBagent kunngjort i internasjonale bokverk om spionasje.
21.Antagelsen om påstått spionasje blir også møtt med taushet.
22.Antall sovjetiske borgere som ble utvist fra USA på grunn av spionasje ifjor, var tre ganger høyere enn i 1982, fremgår det av rapporten fra utenriksdepartementet.
23.Arbeiderbladet vender idag tilbake til spionsaken - med poengtering av at jovisst skal spionasje bekjempes, men ikke med alle midler.
24.Artiklene var de siste i en rekke meldinger i sovjetisk presse den siste tiden om vestlig spionasje i SovjetUnionen.
25.Avisen mener at vestlige land ifjor tvang SovjetUnionen på defensiven når det gjelder spionasje mot militære og sivile høyteknologimål i vest.
26.Bakgrunnen for dette er at Treholt mener at de opplysninger han har gitt til Irak, ikke er til skade for Norges sikkerhet, noe som er en av forutsetningene for at han kan dømmes for spionasje.
27.Både Andreas Cappelen som var justisminister fra oktober 1980 og Oddvar Berrefjord som var justisminister frem til regjeringen Brundtland overtok, var orientert om at nettopp Arne Treholt var mistenkt for spionasje.
28.Både øverstkommanderende i Forsvarskommando NordNorge, generalløytnant Ulf Berg, og Forsvarets overkommando har tidligere frarådet landingstillatelse av frykt for spionasje.
29.Bølgene går høye i Sverige efter utgivelsen nylig av en bok med påstander om omfattende sovjetisk spionasje i landet.
30.DET FOREGÅR stadig mye" spionasje" og byttehandel under OLfotballturneringen.
Your last searches