Norwegian-Swedish translation of språkbruk

Translation of the word språkbruk from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

språkbruk in Swedish

språkbruk
allmennnoun språkbruk
Similar words

 
 

More examples
1.Alle kan slutte seg til dei ideala for god språkbruk som rektor Kaare Melhuus stiller opp i sitt nye innlegg i Aftenposten 20. februar.
2.De var imidlertid ukyndige i militær språkbruk.
3.I Aftenposten 7. februar reflekterer rektor Kaare Melhuus over språk og språkbruk.
4.Mobiliseringsreglene er ikke" militær språkbruk".
5.Under dekke av saklig og korrekt kritikk fikk Henning Rivedals språkbruk gjennomgå - til dei grader.
6.Det tredje krav til informativ språkbruk i radio og fjernsyn er at det skal være korrekt.
7.Kravene begrunnes blant annet med at idrett har større gjennomslagskraft i norsk språkbruk.
Your last searches