Norwegian-Swedish translation of støttespiller

Translation of the word støttespiller from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

støttespiller in Swedish

støttespiller
støttenoun stöttepelare

 
 

More examples
1.Derfor skulle en tro at veiledningstjenesten var en viktig støttespiller for skolene.
2.Ja, dette er litt av en julepresang, sier formannen i byggekomiteen, Kjell Ivar Engebretsen, som ikke bare har vært en hjørnesten på banen for Ullevåls bandylag gjennom en årrekke, men som altså også har vært en støttespiller i arbeidet med å skaffe klubben et eget sted å være.
3.Takk som byr, sier landslagets viktigste støttespiller denne sesongen.
4.Arbeiderpartiet må spørre seg om hvor verdifulle Venstres tilleggsstemmer egentlig vil bli, og Venstres velgere bør reflektere over hvor stor innflydelse partiet får som støttespiller for Arbeiderpartiet.
5.Bornø ba klubben om å være lojal overfor turneringens sponsor og Fotballforbundets støttespiller, tippeselskapet.
6.Botnens sikre støttespiller ved klaveret, Jorunn Marie Bratlie, hadde i Henry Purcells" Altidoras song" fra" Don Quixote" en beskjeden rolle.
7.Definisjonen på støttespiller er folk som deltar i de mange ulike aksjoner eller bidrar på annen måte til aktiviteten.
8.Dengang som iår var Sunnaaslegene Johan K. Stanghelle og Sverre Mehlum ledsagere, mens tredje løpende støttespiller var vår tidligere norgesmester i lengde, fysioterapeut Finn Bendiksen.
9.Denne støtten ble imidlertid uttrykt i svært generelle ordelag og på en måte som tyder på at Syria ikke lenger kan gjøre regning med å bevare sin særstilling som Kremls støttespiller nummer en i den arabiske verden.
10.Der som ventet ikke lot seg slå ut ved arrestasjonen av sin spionasjesiktede støttespiller, men kom seg på bena igjen efter det som i boksersproget heter" tvungen telling til åtte".
11.Derimot har bedriften vært kjent som en meget god støttespiller for alle de norske verft som har sytet mest om subsidier og alle mulige støtte og særordninger.
12.Dermed mister høyrefløyen sin viktigste støttespiller i Det hvite hus, mens Justisdepartementet får en konservativ aktivist som sjef.
13.Dersom man mener det første, vil man i prinsipp måtte akseptere at forkjempere for en hvilken som helst livsanskuelse, bare de på en eller annen måte kan tenke seg Jesus som støttespiller, kan underkaste seg teologisk eksamen og derefter gjøre krav på prekestolen som agitasjonsplattform.
14.Dessuten har jeg i en årrekke deltatt i bakgrunnen som støttespiller for aktive Høyrepolitikere på Stortinget.
15.Det er en ishockeysportens støttespiller som runder 50 år idag, på samme dag som vi møter selveste" Tre Kronor" i norsk ishockeys storstue, Jordal Amfi.
16.Det er vel helt unikt at denne 83 år gamle skuespiller kaster seg ut i turnelivet, for han får ikke støttespiller i programmet, som han skal presentere ene og alene på scenen, med mindre noen av monologene skulle bli ledsaget av noen toner...
17.Det gjelder både i forholdet til terroristene i sin alminnelighet og i kritikken av SovjetUnionen som aktiv støttespiller for det Shultz kaller den internasjonale terroristliga.
18.Det kan umulig være bare engasjerende å forsvare det meste som kommer fra Regjeringsbygningen, være støttespiller for det største partiet i Regjeringen.
19.Efter sitt besøk i Damaskus før helgen uttalte imidlertid Urquhart at Syria, som er SovjetUnionens viktigste støttespiller i området, ikke vil motsette seg stasjonering av en FNstyrke i Libanon.
20.Flertallet lever i gode, konvensjonelle ekteskap med hjemmeværende hustru som støttespiller.
21.For han var jo til og med støttespiller i legendariske" Funny Boys" - det første orkester som eksporterte norsk jazz til kontinentet - og da skal vi så langt tilbake som til årene 1933 / 34 !
22.Frankrike fremstår idag som USAs sterkeste vesteuropeiske støttespiller i forholdet til SovjetUnionen.
23.Han har etablert seg i Brødrene Aas forrige lokaliteter, og som konsulent med utvikling av fartøyer som spesialfelt, er han en viktig støttespiller for verftet.
24.Hun er sterkt kritisk til USAs rolle som støttespiller for Marcos.
25.Hundepasseren var ingen ringere enn Glenn Hysen, som kom til PSV fra IFK Göteborg, og som i Hallvar har funnet en god venn og støttespiller både på, og ikke minst utenfor banen.
26.Hvis noen er støttespiller på Oslo Nye - hele ensemblet er det - så må vi også nevne Per Jansen.
27.I en" fri" rolle har han frem til dags dato vært en støttespiller så god som noen.
28.I ham hadde også Torp og Gerhardsen den mest intelligente og lojale støttespiller, med sans for hva som er fagstatsrådens domene og hva som er lagavgjørelser.
29.I mellomtiden går realpolitikken sin gang mellom Frankrike og Libyas oberst Gadafi, opprørslederen Goukouni Weddeyes støttespiller.
30.I tillegg til egne spillere har vi fått forsterkning i fjorårets juniormester Frode Grini (eks. Nidaros) og selvfølgelig har vi vår støttespiller, Nicky Mason.
Your last searches