Norwegian-Swedish translation of støyende

Translation of the word støyende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

støyende in Swedish

støyende
oppførseladjective stojande
Synonyms for støyende
Similar words

 
 

More examples
1.Og han opplyser samtidig at ned gjennom sine fem første leveår var gutten temmelig alvorlig og ikke meget støyende eller hengiven til lek.
2.Dette vil i første rekke komme akademielevene tilgode ved at de får en mindre støyende arbeidsplass.
3.Nei, her kunne det umulig bli noen barnehave for femsyvåringer, mente kommunen, som bl. a. argumenterte med et støyende pumpeanlegg i Tårnhusets kjeller.
4.Stadig flere av oss nøyer seg med en overfladisk, støyende, gjennomteknifisert tilværelse.
5.fullstendig uten å la seg merke med de støyende horder rundt omkring.
6.20. ds.) sterkt imot bydelsutvalgets" utidige påfunn om å maltraktere Cuba og gjøre den om til et støyende inferno".
7.At folk strømmet til og fra lunchbordet i en evig, støyende strøm, anser vi som en avgjort fordel.
8.Barna blir lett oppfattet som støyende, som uroelementer, - som at de driver med hærverk.
9.Cuba går vi for å nyde stillheten, ikke et støyende inferno, slik Bjørn G. Lindberg så treffende uttrykte det.
10.Da er det hans tur til å låte hånsk og støyende.
11.Da senker det seg en dyp taushet over hans trivelige kontor med utsikt til Storgatens tildels støyende aktiviteter.
12.De formelig stapper dem i seg mens de blunker åpenlyst til serveringsdamen og ler støyende til sidemannen.
13.De skal ikke risikere å få hørselen skadet på grunn av støyende, men ellers så uskyldige leketøy.
14.Den støyende marsjen gjennom San Franciscos gater ble gjennomført uten dramatiske episoder.
15.Derfor burde bydelsutvalget se det som en av sine fremste arbeidsoppgaver å verne om denne oasen fremfor å lansere utidige påfunn om å maltraktere den og gjøre den om til et støyende inferno.
16.Det er det bredt anlagte, nærmest støyende kabukiskuespillet som var utgangspunktet, dets spesielle stilisering kvalte impulsene fra vest.
17.Det er et støyende, treffende stykke Sabuncu har skrevet, iblant lurer jeg på om det er blitt for støyende.
18.Det nye var en støyende, illeluktende, høyst tvilsom kjøregreie.
19.Det synes som om hr. Norman ønsker å fjerne ethvert valg for kvinnen, ved å fjerne" støyende" faktorer som likestillingssnakk og likestillingsombud.
20.Det tar flere minutter før trampeklappet blir noenlunde støyende.
21.Det vil ventelig fortsatt bli tillatt å avvikle speiderleirer med støyende allsang - så lenge de rette ansøkninger foreligger med garanti om at forbudene mot fortæring av pølser med rekesalat og plukking av sopp overholdes.
22.Efter all støyende PR og en debatt som føres med aller bredeste penn.
23.En støyende komedie har Kjetil BangHansen og hans medarbeidere ved Den Nationale Scene kalt" En stille stund".
24.Fra departementets side vil vi også se det som en fordel for alle parter hvis det nye flyet kanskje kan erstatte et par ruteavganger med det mer støyende Boeing 737.
25.Han fortalte at han nå i mars hadde vært tilstede ved NATOøvelsen Avalanche Express der 20 hester med sleder deltok mellom brølende beltevogner og støyende helikoptre.
26.Han tviler imidlertid på at differensiert tilleggsbeskatning alene vil kunne påskynde utviklingen av nye og mindre støyende flytyper.
27.Hard, nesten støyende musikk.
28.Her kan han rusle i det farverike, støyende folkemylderet i Londons mest spennende gate og falle for en lekker skinnjakke.
29.Herfra kjenner vi alt fra tyske bindingsverksbyer og finsk Østersjømiljø, til støyende en oppskytning av romfergen Columbia. rammen om innslagene er et fredelig parkanlegg som skiller de små samfunnene fra hverandre.
30.Hurtig gjennomføring av lokale støyisoleringsprogrammer for boliger, skoler, garantier for utskiftning av støyende fly efter en fastlagt plan og gjennomføring av kollektivtransportløsninger for de mest trafikkerte lufthavner, er blant de krav foreningen mener er viktigst.
Your last searches