Norwegian-Swedish translation of stage

Translation of the word stage from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stage in Swedish

stage
allmennverb tygla
Derived terms of stage
Wiki
Stage er David Bowies andre konsertalbum og utgitt i 1978. Platen er innspilt i USA under Stage-turneen, som promoterte albumene Low og Heroes. Albumet inneholder sanger fra hans da tre siste album Station to Station, Low og ""Heroes"", men inneholder også fem sanger fra albumet The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

More examples
1.On Stage" er hentet fra to konserter i 1982, og sporene er velsignet fri for alle forserte virkemidler.
2.Den er rene skattkammeret av sanger som er gått inn i standardrepertoaret - fra gjennomgangsmelodien" Ol Man River" - (storartet sunget av Bruce Hubbard, hvis rike og runde bass snart skal høres fra Metropolitans scene) og" You I Love"," Cant Help Lovin Dat Man"," Why do I Love You ?"," Only Make Believe" og" Bill" til de humoristiske innslagene" Life upon the Wicked Stage"," Might Fall Back on You" og tårevåte" After the Ball is Over".
3.Den går tilbake til gamle tiders umenneskelige lovgivning, for eksempel krevde Christian Vs norske lov av 1687 at" Letfærdige Quindfolk, som deris Foster ombringe, skal miste deris Hals, og deris Hoved sættis paa en Stage".
4.Det ble en stor suksess, og derfor arrangerer hun også iår et" Front Stage Show".
5.Er problemet beskjedent, kan logirigheten motvirkes ved å stage masten mer forover.
6.Papa Bue er representert med" On Stage" (Timeless TTD 511), og det er med et visst vemod man hører orkestret efter at sjefen selv har lagt hornet på hyllen for godt.
7.Stykket er satt i scene av Martin Nordal, kunstnerisk leder for Echo Stage Company i New York.
8.Det er han som ble foreviget av Aftenpostens fotograf Johs. Stage idet han overtar komandoen over Akershus festning 11. mai 1945.
9.Det er som om ungdom opptrer på to scener - en" front stage" hvor de er kollektivt synlige og en" back stage" hvor de opptrer mer privat.
10.Echo Stage Company i New York skal spille det i marsapril.
11.En dag er rommet frontalt, en annen dag formes det en arena, en tredje dag er det blitt" open stage".
12.Fotograf Stage var upåaktet haleheng, efter tips fra en av Rollems egne folk.
13.Idag vet de fleste at bildet, tatt av Aftenpostens fotograf Johs. Stage, slett ikke ble tatt på kapitulasjonsdagen, men tre dager senere.
14.Men noen forskrekkelig" stage mother" som presset meg frem, var hun ikke.
15.Titelen er klar, den skal hete" Clown without a stage" (Klovn uten scene).
16.Tor Åge Bringsværds stykke" Landet der alt er annleis", som hadde urpremiere på Riksteatret i 1979, blir i mars / april i år satt opp i New York av Echo Stage Company.
Similar words

 
 

stage as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) stagestagendestagd
Indikative
1. Present
jegstager
dustager
hanstager
vistager
derestager
destager
8. Perfect
jeghar stagd
duhar stagd
hanhar stagd
vihar stagd
derehar stagd
dehar stagd
2. Imperfect
jegstagde
dustagde
hanstagde
vistagde
derestagde
destagde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde stagd
duhadde stagd
hanhadde stagd
vihadde stagd
derehadde stagd
dehadde stagd
4a. Future
jegvil/skal stage
duvil/skal stage
hanvil/skal stage
vivil/skal stage
derevil/skal stage
devil/skal stage
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha stagd
duvil/skal ha stagd
hanvil/skal ha stagd
vivil/skal ha stagd
derevil/skal ha stagd
devil/skal ha stagd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle stage
duville/skulle stage
hanville/skulle stage
viville/skulle stage
dereville/skulle stage
deville/skulle stage
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha stagd
duville/skulle ha stagd
hanville/skulle ha stagd
viville/skulle ha stagd
dereville/skulle ha stagd
deville/skulle ha stagd
Imperative
Affirmative
dustag
viLa oss stage
derestag
Negative
duikke stag! (stag ikke)
dereikke stag! (stag ikke)
Your last searches