Norwegian-Swedish translation of stalling

Translation of the word stalling from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stalling in Swedish

stalling
hestnoun stallning
Similar words

 
 

More examples
1.Flyhavarikommisjonen konkluderte med at flystyrtingen skyldes utilstrekkelig flyfart, stalling i sving, mangelfull planlegging under flyvningen og lite tilsyn med gjennomføringen av manøvren.
2.På Filipstad har NSB tre arealer : det man har tenkt til containerhavn, området med godsterminal og driftsbanegården for eftersyn, stalling og utgangspunkt for nærtrafikktog.
Your last searches