Norwegian-Swedish translation of stikk

Translation of the word stikk from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stikk in Swedish

stikk
insekternoun stick
Synonyms for stikk
Derived terms of stikk
Similar words

 
 

More examples
1.(Stikk istrid med de aktuelle planer.)
2.Denne lamme armen er ikke mi"," den klokken går helt galt"," de skiltene peker i stikk motsatt retning av den riktige", osv.
3.Grisepurke med unger" er det stikk motsatte.
4.Her står det altså det stikk motsatte av den konklusjonen Bakke forsøker å trekke.
5.Vi mener det stikk motsatte," heter det på lederplass.
6.At kommunene skal gis konsesjonsmyndighet og avgjøre hvem som skal få sende nærradio og lokalTV er forøvrig stikk i strid med innstillingen til det offentlige nærradioutvalget som avgav innstilling i desember 1982.
7.De fleste europeiske nasjoner har idag store problemer med stikk motsatt fortegn av det ulandene har.
8.Det var et sjokk for meg å se kniven stå i brystet hans, sier han i forbindelse med den kamp som skjedde efter det første stikk.
9.Det ville i praksis gjøre prøvetagningen enklere, et lite stikk i fingeren.
10.Dette er stikk i strid med vår oppfatning og vi er uenige i hans standpunkter, sier sjefen for det danske narkotikapolitiet.
11.Et lite stikk i fingeren er alt som skal til, sier Svein Oseid.
12.Holder det stikk, slik enkelte mener å vite, at mange av de arbeidsledige unge egentlig ikke ønsker arbeid ?
13.Hvis det virkelig er slik at resultatet blir mer kompliserte saksrutiner på grunn av denne" mandatfordelingen", er det stikk i strid med rutinene for praktiseringen av bygningsloven, sier Randal.
14.Hvis nå situasjonen hadde vært stikk motsatt, Agnar Moe, hadde dere ment det samme da ?
15.I generalprøven hadde vi en spesielt god dag, VIF det stikk motsatte.
16.Men hvorfor tildelte du ham 22 stikk ?
17.Mens Israels vareeksport i 1948 besto av 90 prosent jordbruksprodukter og 10 prosent industriprodukter, er forholdet idag det stikk motsatte - industrien står for 90 prosent av landets eksport.
18.Om de svenske regler kan det generelt sies at de ser meget liberale ut, men at de praktiseres på en slik måte at resultatet blir det stikk motsatte, sier Kjell Hanssen.
19.Stikk ikke spisepinnene dine ned i den store familiegryten.
20.Vi har i løpet av sommeren sett med en viss forbauselse på at endel sentrale personer er kommet med" dommedagsuttalelser" stikk i strid med den faktiske utvikling, sier formannen i Motorsykkelgrossistenes forening, Helge Ringerike.
21.20. mars ifjor tildelte han en Oslomann 22 stikk under en krangel i en bil i Kjølberggaten i Oslo.
22.28åringen ble tatt i avhør og tilsto efter kort tid å ha påført sin tidligere kamerat tre stikk med en fiskekniv.
23.29åringen fikk ett stikk i brystet og ble liggende på trappen.
24.33åringen benektet i retten tirsdag at han hadde videresolgt noe av legemidlene til idrettskolleger - stikk i strid med tidligere politiforklaringer.
25.35åringen innrømmet imidlertid at han hadde truffet kvinnen senere på høsten på Tenerife, men benektet - stikk i strid med de øvriges forklaringer at han der skal ha overlevert to kofferter som paret skulle ta med seg til Oslo.
26.Administrasjonen er også for stor, og dette virker stikk imot sin hensikt.
27.Alle forsikringene fra Zola og folkene rundt henne om at hennes engelske statsborgerskap var noe hun satset på i årene fremover, holdt ikke stikk.
28.Alle med litt kjennskap til vårt helsevesen vet at forholdene er stikk motsatt av hva Heløe tror.
29.Altså det stikk motsatte av hensikten.
30.Andre gjør det stikk motsatte.
Your last searches